110: Soerat al-Nasr

15547

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Als de hulp van Allah komt en de overwinning.

En jij de mensen in scharen de godsdienst van Allah ziet binnentreden.

Prijs dan jouw Heer met lof en vraag Hem om vergeving.

Waarlijk, hij is Meest Berouwaanvaardend.

Uitleg

Deze Soerat bevat blijde tijdingen en een bevel aan de Profeet (vrede zij met hem), wanneer deze plaatsvindt. De blijde tijding waarover hier wordt gesproken is de overwinning van Allah die Hij aan Zijn Profeet (vrede zij met hem) heeft geschonken, de verovering van Mekka en het in scharen binnentreden van de mensen in het geloof. Vele van deze mensen die het geloof zijn binnengetreden waren hiervoor nog vijanden van de Profeet (vrede zij met hem). Daarna heeft Allah de Profeet (vrede zij met hem) opgdragen om dank te tonen, Hem te prijzen met lof en Hem om vergeving te vragen.

Deze Soerat bevat tevens de volgende zaken, namelijk:

  1. Deze religie zal blijven overwinnen en deze overwinning zal toenemen wanneer de Profeet (vrede zij met hem) zijn Heer met lof prijst en Hem om vergeving vraagt, dit is een vorm van dankbaarheid jegens Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie dankbaar zijn, dan zal ik jullie waarlijk meer geven.” (Soerat Ibrahiem: 7)

Dit heeft ook plaats gevonden in de tijd van de rechtgeleide kaliefen en degenen die na hen zijn gekomen. De overwinning van Allah bleef voortbestaan. De Islam bereikte dan ook wat geen ene andere geloof ooit heeft bereikt en het aantal mensen dat dit geloof binnentrad zijn gelijke niet kent, totdat deze gemeenschap de bevelen van Allah naast zich neerlegde. Allah bestrafte hen hierop door verdeeldheid onder hen te zaaien en hen op te splitsen. Ondanks dit alles geniet deze gemeenschap nog steeds de Genade en Genegenheid van Allah.

  1. De aankondiging van de dood van de Profeet (vrede zij met hem). Allah beval de Profeet (vrede zij met hem) om Zijn heer te prijzen en om Zijn vergeving te vragen en om zich voor te bereiden op de ontmoeting met Allah en om zijn leven af te sluiten met het verrichten van goede daden. Dit goddelijke bevel bracht de Profeet (vrede zij met hem) ook in de praktijk door tijdens de Roekoec en Soedjoed het volgende te zeggen:

“Soebhaanak Allahoemma wa bihamdik Allahoemma-ghfirlie”

(Verheven bent U en alle Lof zij U. O Allah, vergeef mij)