112: Soerat al-Ikhlaas

22828

Allah, de Verhevene, zegt:

“Zeg: “Hij is Allah, (als) Enige. Allah is as-Sammad. Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt. En niet één is aan Hem gelijk.”

Uitleg

Met ‘Zeg’ wordt hier bedoeld; zeg met volledige overtuiging en kennis van datgene wat uitgesproken wordt. Hij is Allah, als Enige. Die als kenmerk heeft; Eenheid. Zo is Hij de Enige Die compleet is. Hij beschikt over de Schone Namen, Verheven Eigenschappen en Daden. Zo is Hij de Alwetende Wiens kennis alles omvat, de Zachtaardige Wiens zachtaardigheid compleet is en de Meest Genadevolle Wiens genade alles overtreft. Zo is het ook met Zijn overige Eigenschappen. Hij kent geen gelijke. Allah is as-Sammad, dit wil zeggen dat Hij Degene is van wie iedereen afhankelijk is, terwijl Hij van niemand afhankelijk is. Hij is Zichzelf Genoegzaam. Het spreekt voor zich dat uit Allah’s Perfectie voortvloeit dat Hij niet verwekt, noch verwekt is en dat niet één aan Hem gelijk is, niet in Zijn Namen, Eigenschappen en Daden.

Deze Soerah behandelt de Eenheid van Allah wat betreft Zijn Namen en Eigenschappen.