114: Soerat an-Naas

8580

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Zeg: “Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de mensen.

De Koning van de mensen.

De Ilaah (ware God) van de mensen.

Tegen het kwaad van de terugtrekkende influisteraar.

Degene die in de borsten van de mensen influistert.

(Zowel) van de djinns als de mensen.”

Uitleg

Deze Soerat betreft het zoeken van de toevlucht tot de Heer, Koning en God van de mensen, tegen de shaytan, die de bron is van al het slechte. Zo weet hij de mensen te manipuleren door hen het slechte te doen schoonschijnen en hen het goede te doen verafschuwen. Ook vertelt Allah ons dat de shaytan altijd bezig is met het influisteren, maar zodra de dienaar zijn Heer gedenkt en toevlucht tot Hem zoekt, trekt hij zich terug.

Alle schepselen vallen onder de Heerschappij en Koningschap van Allah. De reden waarom zij geschapen zijn is om Allah’s Alleenrecht op Aanbidding (Oeloehiyyah) te verwezenlijken. Dit kan slechts geschieden als zij zich weren tegen het kwaad van hun vijand (de shaytan), die erop uit is om hen van het aanbidden van Allah af te houden. Hij wil dat zij zich voegen bij zijn partij en samen met hem in het Laaiende Vuur zullen verblijven.

De influisteringen kunnen zowel afkomstig zijn van de mensen als de djinns en daarom zegt Allah: “(Zowel) van de djinns als de mensen.”