93: Soerat ad-Doeha

46849

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Bij het ochtendlicht. En bij de nacht wanneer het geheel donker is. Jouw Heer heeft jou niet verlaten, noch is hij kwaad op jou. En zeker, het Hiernamaals is beter voor jou dan het wereldse leven. En jouw Heer zal jou weldra zeker geven zodat jij tevreden zult zijn. Heeft Hij jou niet als een wees gevonden, waarna Hij jou heeft opgevangen? En heeft Hij jou niet als een onwetende gevonden, waarna Hij jou heeft geleid? En heeft Hij jou niet als een behoeftige gevonden, waarna Hij jou rijk heeft gemaakt? Dus wat betreft de wees, onderdruk hem niet. En wat betreft de bedelaar, snauw hem niet af. En wat betreft de gunsten van jouw Heer, verkondig dit!

Uitleg
Allah, de Verhevene, zweert bij de dag wanneer het licht zich verspreid in de ochtend en bij de nacht wanneer het geheel donker wordt, dat Hij zorgzaam is geweest voor Zijn Profeet (vrede zij met hem). Hij zegt (interpretatie van betekenis): “Jouw Heer heeft jou niet verlaten.” Met andere woorden: sinds Hij over jou heeft gewaakt, heeft Hij jou niet in de steek gelaten, noch heeft Hij jou verwaarloosd sinds Hij jou aan het opvoeden is. Sterker nog, Hij is nog steeds bezig om jouw opvoeding te vervolmaken en jou in rang te doen stijgen.
“Noch is hij kwaad op jou.” Oftewel, Hij heeft jou niet gehaat sinds Hij van jou houdt. Dit wijst op de vroegere en huidige toestand van de Boodschapper van Allah, namelijk de beste en meest volmaakte toestand die denkbaar is, de voortdurende Liefde van Allah, het steeds innemen van een hogere rang door de Profeet (vrede zij met hem) en de zorgzaamheid van Allah voor hem.
Wat betreft zijn toekomstige toestand, hierover zegt Allah (interpretatie van betekenis): “En zeker, het Hiernamaals is beter voor jou dan het wereldse leven.” Met andere woorden: alles wat hierna gaat komen is beter voor jou (O Mohammed) dan het vorige. Zo bleef Mohammed (vrede zij met hem) steeds in rang stijgen en Allah stond hem steeds terzijde in het vestigen van de godsdienst waarmee hij is gestuurd, Hij hielp hem in het overwinnen van zijn vijanden en Hij bleef hem steeds naar het goede leiden tot aan zijn dood. We hebben dan ook kunnen zien hoe Mohammed (vrede zij met hem) een positie heeft bereikt, die geen ander, voor hem of na hem, ooit heeft of zal weten te bereiken. Hiermee doelend op zijn verheven positie, gunsten waarmee Allah hem heeft begunstigd en bekoringen en blijde tijdingen die hem ten dele vielen. Dit alles is niets vergeleken met wat hem te wachten staat in het Hiernamaals. Daarom zegt Allah, de Verhevene, tegen hem (interpretatie van de betekenis): En jouw Heer zal jou weldra zeker geven zodat jij tevreden zult zijn.”
Vervolgens haalt Allah, de Verhevene, een aantal specifieke zaken aan waarmee Hij hem heeft begunstigd. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis): “Heeft Hij jou niet als een wees gevonden, waarna Hij jou heeft opgevangen?” Met andere woorden: Hij trof jou aan terwijl jij geen vader en moeder meer had en niet in staat was om voor jezelf te zorgen, waarna Allah ervoor zorgde dat jij opgevangen werd door jouw opa cAbd ul-Moettalib en na diens dood door jouw oom Aboe Taalib totdat Allah jou versterkte met Zijn overwinning en de gelovigen.
“En heeft Hij jou niet als een onwetende gevonden, waarna Hij jou heeft geleid?” Oftewel: jij had geen kennis van het Boek of van het geloof, waarna Allah jou datgene leerde wat jij niet kende en jou heeft geleid naar de beste daden en gedragscode.
“En heeft Hij jou niet als een behoeftige gevonden, waarna Hij jou rijk heeft gemaakt?” Door de overwinningen en veroveringen van land die Allah jou schonk. Degene Die deze tekortkomingen heeft weggenomen is zeker ook in staat om alle andere tekortkomingen weg te nemen. En Degene Die jou naar het rijkdom, overwinning en leiding heeft gebracht, verdient jouw dankbaarheid. Daarom zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “Dus wat betreft de wees, onderdruk hem niet.” Met andere woorden: behandel de wees niet slecht, wees niet van weinig geduld in jouw omgang met hem en scheld hem niet uit. Echter, wees goed voor hem en schenk hem voorzover jij hiertoe in staat bent en behandel hem op dezelfde wijze waarop jij wilt dat anderen met jouw kind omgaan na jouw dood.
“En wat betreft de bedelaar, snauw hem niet af.” Poeier hem niet af op laaghartige wijzeen schenk hem voorzover jij hiertoe in staat bent of stuur hem beleefd weg. Dit geldt zowel voor degene die naar geld vraagt als degene die naar kennis vraagt. Daarom wordt de leraar geacht om een goede omgang te betrachten met zijn leerlingen. Hij dient zich zachtmoedig en barmhartig op te stellen. Dit zal hem helpen in het bereiken van zijn doel, en dit zal steun bieden aan degene die erop uit is om in dienst te staan van de dienaren.
“En wat betreft de gunsten van jouw Heer, verkondig dit!” Hieronder vallen zowel de gunsten van het wereldse leven als van het Hiernamaals. De Profeet (vrede zij met hem) wordt hier opgedragen om zijn dank hiervoor te tonen en deze gunsten kenbaar te maken als daarin enig voordeel zit. En natuurlijk, vertel in het algemeen over de gunsten van Allah, daar dit getuigt van dankbaarheid en een aanleiding is om de harten met liefde voor Allah te vervullen. Want de harten zijn zodanig van aard dat zij degenen die goed voor hen zijn geweest beminnen.