94: Soerat ash-Sharh

23056

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Hebben Wij jouw borst niet verruimd?

En hebben Wij de last van jou niet afgenomen?

Die jouw rug verzwaarde.

En Wij hebben jouw vermaardheid vergroot.

Waarlijk, met het ongemak komt zeker gemak.

Waarlijk, met het ongemak komt gemak.

Als jij dan klaar bent, span je dan in.

En wend je tot jouw Heer in verlangen.

Uitleg

Allah herinnert Zijn Profeet (vrede zij met hem) aan al de gunsten die Hij hem heeft geschonken. Hij zegt: “Hebben Wij jouw borst niet verruimd.” Zo werd de Profeet (vrede zij met hem) voorbereid om de Voorschriften van Allah aan te nemen, Zijn Boodschap te verkondigen, zich de nobele gedragscode eigen te maken, zich toe te wijden aan het Hiernamaals en het goede te verrichten.

“En hebben Wij de last van jou niet afgenomen?” Hiermee wordt bedoeld de last van de zonden, die zwaar drukte op jouw rug (O Mohammed). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zodat Allah (al) jouw voorgaande en nog te komen zonden zal vergeven.” (Soerat al-Fath: 2)

“En Wij hebben jouw vermaardheid vergroot.” Met andere woorden: Wij hebben jou bekendheid gegeven en Wij hebben jou een verheven status geschonken die geen andere schepsel ooit heeft ingenomen. Zo wordt Allah niet genoemd, of dit gebeurt in één adem met de naam van de Boodschapper, zoals bijvoorbeeld bij het binnentreden van de Islam, de Adhaan (oproep tot het gebed), de Iqaamah, preken enz. Deze Oemmah (gemeenschap) draagt hem, na Allah, in haar hart zoals geen ander. Hem komt liefde, respect en verheerlijking toe, moge Allah hem namens de Islamitische gemeenschap overvloedig belonen.

Wat betreft Zijn Uitspraak: “Waarlijk, met het ongemak komt zeker gemak”, dit is een blijde tijding voor eenieder die getroffen wordt door ongemak, dat gemak in aantocht is, ook al lijkt dit ongemak in eerste instantie onoverkoombaar, uiteindelijk zal het gemak jou bereiken. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei dat de verlichting met tegenslag (samengaat) en gemak met tegenspoed.

(at-Tirmidhie)

Ook spreekt dit vers van alle soorten ongemak, zonder enige uitzondering. Uiteindelijk kan het niet anders dan dat gemak overwint, ongeacht hoe groot het ongemak ook is waarmee men te kampen heeft.

Vervolgens draagt Allah de Boodschapper en de gelovigen op om dankbaarheid te tonen voor Zijn Gunsten, Hij zegt: “Als jij dan klaar bent, span je dan in.” Met andere woorden: als jij dan klaar bent met jouw taken en er rest jou niets meer te doen, span je dan in met het verrichten van daden van aanbidding en smeekbeden. “En wend je tot jouw Heer in verlangen”, hopend dat Hij deze daden van aanbidding accepteert en jouw smeekbeden verhoort. Wees niet als degenen die, nadat zij klaar zijn, aan het spelen slaan en zich afwenden van het gedenken van Allah, anders zul jij tot de verliezers behoren. Een andere uitleg die hieraan is gegeven, is: wanneer jij klaar bent met het verrichten van het gebed en dit hebt vervolmaakt span je dan in, in het verrichten van smeekbeden. “En wend je tot jouw Heer in verlangen” als het gaat om jouw benodigdheden. Degene die deze interpretatie aanhangen leveren dit als bewijs voor het toestaan van lofuitingen en smeekbeden na het beëindigen van de verplichte gebeden. En Allah weet het beter.