97: Soerat al-Qadr

9661

Beluisteren

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) in de Nacht van de Qadr nedergezonden.

En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is?

De Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden.

De engelen en de Roeh (Djibriel) dalen daarin (veelvuldig) neder,

met de toestemming van hun Heer.

Van iedere zaak is hij (die Nacht) veilig.

Tot aan het aanbreken van de ochtendschemering.

Uitleg

Allah zegt, ter bevestiging van de achtenswaardigheid en de verhevenheid van de Koran: “Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) in de Nacht van de Qadr nedergezonden.” Zoals Hij ook in een andere vers zegt: “Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) in een gezegende Nacht nedergezonden.” (Soerat ad-Doehaan: 3)

Dit omdat Allah is begonnen met het openbaren van de Koran in de maand Ramadan in de Nacht van de Qadr. Hiermee begenadigde Hij de dienaren met een genade die voor iedereen toegankelijk is. De mensen zijn niet werkelijk in staat om hun dank hiervoor te tonen. De Nacht van de Qadr heeft zijn naam te danken aan zijn verheven positie bij Allah, en omdat in deze Nacht de Voorbeschikking wordt bepaald voor het komende jaar, voor wat betreft de levensduur, het onderhoud, enz. Allah haalt de achtenswaardigheid van deze Nacht nogmaals aan door te zeggen: “En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is?”

Met de volgende Woorden: “De Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden” wordt bedoeld dat de gunst van deze Nacht beter is dan duizend maanden. De beloning voor de daden die in deze Nacht plaatsvinden is dan ook groter dan de beloning van de verrichte daden van duizend maanden. Het doet vele mensen versteld opkijken dat Allah, de Verhevene, deze zwakke gemeenschap heeft begunstigd met een Nacht waarvan de verrichte daden beter zijn dan die van duizend maanden, wat overeenkomt met de levensduur van een man die een hoge leeftijd heeft bereikt, namelijk ongeveer tachtig jaar.

In deze Nacht neemt het nederdalen van de engelen toe en door het overvloed aan het goede is deze Nacht vrij van iedere vorm van kwaad. Deze Nacht begint bij het ondergaan van de zon en eindigt met het aanbreken van de ochtendschemering. Er zijn vele overleveringen over de achtenswaardigheid van deze Nacht. Daarnaast is ons verteld dat deze nacht zich bevindt in de maand Ramadan, in het bijzonder in één van de oneven nachten van zijn laatste tien dagen. Dit zal zo blijven tot aan het Uur. Daarom trok de Profeet (vrede zij met hem) zich terug in de moskee en vermeerderde in deze laatste tien dagen van de maand Ramadan zijn daden van aanbidding, hopende de Nacht van de Qadr te treffen in deze staat.