Al-Ghoesl (de grote wassing) – deel 1

23283

De betekenis van al-Ghoesl is het volledig wassen van het lichaam met water. Met de intentie om je te ontdoen van hetgeen wat jou van het gebed weerhoudt. De grote wassing is door de Islam voorgeschreven. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Soerat al-Maa’idah het volgende (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie in staat van Djanaabah zijn, reinig dan julliezelf.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En (nader het gebed) niet in staat van Djanaabah, behalve als jullie op reis zijn, totdat jullie de grote wassing hebben verricht.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Wanneer is de grote wassing verplicht?

1. Al-Djanaabah. Dit kan zowel het gevolg zijn van een orgasme waarbij vocht vrijkomt uit het geslachtsdeel, als het hebben van gemeenschap. Bij dit laatste is het vrijkomen van vocht geen voorwaarde. Dus slechts contact tussen beide geslachtsdelen maakt de Ghoesl al verplicht. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als de geslachtsdelen in contact komen met elkaar, dan is de grote wassing verplicht.”

2. Het stoppen van de menstruatie of kraambloeding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij vragen jou over de menstruatie. Zeg: “Het is onrein, blijf daarom tijdens de menstruatie weg van de vrouwen en benader hen niet (voor geslachtsgemeenschap), totdat zij rein zijn geworden.”

(Soerat al-Baqarah: 222)

3. De dood. Als een gelovige komt te sterven, dan dient hij gewassen te worden. Zo beval de Profeet bijvoorbeeld een aantal vrouwen om zijn overleden dochter Zaynab te wassen, zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaarie en Moeslim.

4. Het binnentreden van de Islam. Als iemand moslim wordt, dan dient hij of zij de grote wassing te verrichten. De Profeet beval een aantal metgezellen om dit te doen, zoals Qays ibnoe ʿAasim (bron: Aboe Daawoed en an-Nasaa’ie) en Thoemaamah al-Hanafie (bron: al-Bayhaqie).[1]

Wanneer is de grote wassing aanbevolen?

1. Het vrijdaggebed. De Profeet zegt namelijk: “De wassing van het vrijdaggebed is verplicht voor iedere volwassene.”[2]

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2. Het wassen van een overledene. De Profeet zei: “Wie een overledene wast, verricht zelf ook de wassing. En wie hem draagt, verricht de Woedoe’.”

(Aboe Daawoed, at-Tirmidhie en Ibnoe Maadjah)

3. Al-Ihraam. Het is aanbevolen voor iemand die op het punt staat om in de gewijde toestand te treden, die vooraf gaat aan het verrichten van de ʿOemrah of Hadj, om de grote wassing te verrichten.

4. Het betreden van Mekka. Ibn ʿOmar had de gewoonte om altijd bij binnenkomst van Mekka de grote wassing te verrichten. Als hij hiernaar werd gevraagd, dan zei hij dat de Profeet het ook deed. (Moeslim)

5. ʿIed ul-Fitr en ʿIed ul-Adha. Volgens de geleerden is het aanbevolen voor een moslim om zich te wassen bij het aanbreken van beide moslimfeestdagen.

[1] Hierover bestaat meningsverschil tussen de geleerden. De meest correcte uitspraak is dat de grote wassing voor een nieuwe moslim slechts aanbevolen is en niet verplicht.
[2] Ook hierover bestaat meningsverschil. Uitgaande van de overlevering kan worden gesteld dat de wassing verplicht is en niet slechts aanbevolen.