Al-Ghoesl (de grote wassing) – deel 2

124474

Verplichtingen van de grote wassing

 1. De intentie neerzetten om de grote gebeurtenis (staat van al-Djanaabah) door middel van het zich wassen weg te nemen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De daden berusten slechts op intenties.” (al-Boekhaarie en Moeslim)
 2. Het volledig wassen en wrijven3 van het lichaam met water.
 3. Het goed wassen van de hoofd- en lichaamsharen.

Aanbevolen daden van de grote wassing

 1. Het zeggen van ‘Bismillaah’ bij het begin van de grote wassing.
 2. Het driemaal wassen van de handen.
 3. Het wassen van het geslachtsdeel.
 4. Het verrichten van de kleine wassing (al-Woedoe’). Het is hierbij van de Soennah om het wassen van de voeten uit te stellen totdat men volledig klaar is met de grote wassing.

Afgeraden zaken bij de grote wassing

 1. Het verkwanselen van water. De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte de grote wassing met een Saaʿ[1] water.
 2. Het verrichten van de grote wassing op een verontreinigde plek.
 3. Het verrichten van de grote wassing zonder zich af te schermen van het zicht van anderen.
 4. Het zich wassen in stilstaand water.

Manier van de grote wassing

Je zegt ‘Bismillaah’ met de intentie om de grote wassing te verrichten. Je wast je handen drie keer en wast je geslachtsdeel en alles daaromheen. Daarna verricht je de Woedoe’ met uitzondering van de voeten. Vervolgens giet je water over je hoofd en wast dit goed. Dan was je je hoofd en je oren drie keer. Vervolgens giet je water over de rechterkant van je lichaam en daarna de linkerkant. Tijdens het wassen mag je niet de verborgen plekken vergeten, zoals de navel, oksels, enzovoorts. Ook deze dienen goed gewassen te worden.

ʿAa’ishah overleverde: “Als de Profeet (vrede zij met hem) voornemens was om de grote wassing te verrichten, dan begon hij met het wassen van zijn handen. Daarna goot hij water met zijn rechterhand in zijn linkerhand en waste zijn geslachtsdeel. Daarna verrichtte hij de Woedoe’ zoals hij deed voor het gebed. Daarna wreef hij zijn haren in met water en goot vervolgens drie keer water op zijn hoofd. Dan waste hij zijn gehele lichaam met water en (eindigde met het wassen van) zijn voeten.” (al-Boekhaarie en Moeslim).

Verboden zaken voor iemand in toestand van al-Djanaabah

1. Het verrichten van het gebed. Allah zegt:

“En (nader het gebed) niet in staat van Djanaabah.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

2. Het aanraken van de Koran[2].

3. Het verrichten van de rondgang rondom de Kaʿbah.

4. Het verblijven in de moskee. Allah zegt:

“En (nader het gebed) niet in staat van Djanaabah.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

[1] Een Saaʿ is vier keer twee handen vol.
[2] Hierover bestaat een meningsverschil tussen de geleerden. Zie hiervoor de volgende fatwa.
3. Hierover bestaat meningsverschil. Het meest correcte is echter wel dat het wrijven aanbevolen is.