Getuigen dat Mohammed Zijn Boodschapper is

4732

We hebben eerder verwezen naar het tweede deel van de getuigenis, namelijk dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Ook hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden van het eerste zinsdeel. De reden waarom Allah ervoor koos om naast de getuigenis die betrekking heeft op Zichzelf ook de getuigenis die betrekking heeft op de Profeet te benoemen, kan opgesomd worden in de volgende zaken:

  1. De liefde voor de Profeet. Dit behoort tot de fundamenten van het geloof. Hiermee reikt de persoon naar de hoogste niveaus van godsvrucht. De Profeet zegt: “Ik zweer bij Degene in Wiens Handen mijn ziel ligt, niemand van jullie gelooft (volledig) totdat ik hem dierbaarder ben dan zijn kind, ouder en alle mensen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

  1. Het volgen en het gehoorzamen van de Profeet. Dit is onderdeel van het houden van en het geloven in de Profeet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Gehoorzaam Allah en de Boodschapper”, maar als zij zich afwenden, waarlijk, Allah houdt niet van de ongelovigen.”

(Soerat Aali cImraan: 32)

Wie in de veronderstelling is dat hij zonder de Profeet te gehoorzamen het Welbehagen van Allah kan bereiken, gelooft niet meer. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben geen Boodschapper gestuurd, of hij moest gehoorzaamd worden met de Toestemming van Allah. En als zij (o Mohammed) naar jou toe waren gekomen toen zij zichzelf onrecht hadden aangedaan, en Allah om vergeving hadden gevraagd, en de Boodschapper voor hen om vergeving had gevraagd, dan zouden zij Allah zeker Meest Berouwaanvaardend, Meest Genadevol hebben aangetroffen.”

(Soerat an-Nisaa’: 64)

  1. Het geloven in zijn berichtgeving. Wie iets wat de Profeet ons vertelt verwerpt, gelooft niet meer. Want alles waarmee hij is gekomen, vertegenwoordigt de Waarheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie met de Waarachtigheid is gekomen en hierin gelooft, zij zijn de godsvruchtigen.”

(Soerat az-Zoemar: 33)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Het is slechts een Openbaring die geopenbaard is.”

(Soerat an-Nadjm: 4)

  1. De Profeet laten beslissen over jouw religieuze zaken. De mening van niemand anders wordt geprefereerd boven die van de Profeet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Maar nee, bij jouw Heer! Zij zullen niet geloven totdat zij jou (o Mohammed) tussen hen laten oordelen over hun geschillen, en vervolgens geen enkele vorm van weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt en zij zich (daaraan) volledig overgeven.”

(Soerat an-Nisaa’: 65)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En het schikt een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald.”

(Soerat al-Ahzaab: 36)

  1. Het aanbidden van Allah gebeurt slechts volgens de werkwijze van de Profeet. Dit houdt in dat men zich moet houden aan zijn leiding. Ook moet hij alles vermijden wat door de Profeet als slecht is aangemerkt. De Profeet wordt door Allah beschreven als het beste voorbeeld. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, in de Boodschapper van Allah is (er) voor jullie een goed voorbeeld, voor degene die op (de Ontmoeting met) Allah en de laatste Dag hoopt, en (voor degene die) Allah veelvuldig gedenkt.”

(Soerat al-Ahzaab: 21)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wie de Boodschapper tegenwerkt nadat de Leiding hem duidelijk is geworden, en een andere weg dan die van de gelovigen volgt, Wij laten hem aan zijn keuze over en zullen hem de Hel doen binnentreden. En dat is een slechte Eindbestemming.”

(Soerat an-Nisaa’: 115)

Vrede en zegeningen zij met onze geliefde Profeet, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hem op een goede wijze volgt.