kwestie 5: Het blindelings volgen van de massa

7722

Eén van de voornaamste redenen die de ongelovigen naar voren brengen voor het niet volgen van de Boodschappers van Allah is het vasthouden aan de meerderheid. Volgens hen is de mening van de grote massa de waarheid en die van de enkeling bij voorbaat een leugen, terwijl de Koran het tegenovergestelde leert.

Uitleg

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En als jij de meeste van hen die op aarde zijn gehoorzaamt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de weg van Allah. Zij volgen slechts vermoedens en zij vertellen slechts verzinsels.” (Soerat al-Ancaam: 116)

En Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Maar de meeste mensen weten niet.” (Soerat al-Acraaf: 187)

Tevens zegt Allah wat als volgt vertaald kan worden:

“En wij troffen de meeste van hen aan als verbrekers van het verbond en de meeste van hen troffen wij zeker aan als overtreders.” (Soerat al-Acraaf: 187)

Het onderscheid tussen de waarheid en de leugen zit hem niet in de meerderheid of minderheid. Het kan namelijk zo zijn dat slechts één persoon de waarheid vertegenwoordigt en deze persoon verdient het dan om gevolgd te worden. Als de meerderheid de leugen volgt, dan is het zaak om deze te verwerpen. De geleerden hebben gezegd: “De waarheid is niet te herkennen aan de hand van de hoeveelheid mannen, maar de mannen worden herkend aan de hand van de waarheid.”

Allah vertelt ons dat soms de enkeling de waarheid vertegenwoordigt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En slechts weinigen geloofden met hem.” (Soerat Hoed: 40)

In de overlevering waarin de volkeren aan de Profeet (vrede zij met hem) werden getoond, zag hij een profeet met drie tot tien volgelingen en een profeet met één volgeling en een profeet met twee volgeling en een profeet zonder enige volgelingen. De moslim dient te onthouden dat hij de waarheid moet volgen ongeacht het aantal volgelingen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Islam is als iets vreemds begonnen en zal weer als iets vreemds gezien worden zoals het begon.” (Moeslim)

Er zal een tijd van rampspoeden, kwaad en dwaling aanbreken waarbij niemand de waarheid nog vertegenwoordigt, behalve enkelen, die als vreemden worden beschouwd door de mensen om hen heen. De Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd in een tijd dat de hele wereld ondergedompeld was in ongeloof en dwaling. Hij nodigde de mensen uit en vond in het begin slechts gehoor bij een enkeling.

Het is ook de Soennah van Allah, de Verhevene dat de meerderheid de weg van de afdwaling volgt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En de meeste mensen geloven niet ook al zou jij dat graag willen.” (Soerat Yoesoef: 103)