kwestie 55: Zij hielden blindelings vast aan datgene waarop zij zich bevonden aan valsheid

6389

Het blindelings vasthouden aan hun valse godsdienst, zoals Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“En gelooft slechts hen die jullie godsdienst volgen.”

(Soerat Aali-cImraan: 73)

Uitleg

Het blindelings vasthouden aan iets betekent dat men zich vastklampt aan iets, terwijl hij weet dat dit vals is. Tot de kwesties van de Djaahiliyyah behoort dit kenmerk van vasthouden aan de valse godsdienst. Zo zeiden de joden (interpretatie van de betekenis):

“En gelooft slechts hen die jullie godsdienst volgen.”

(Soerat Aali cImraan: 73)

En in een ander vers (interpretatie van de betekenis):

“Zij zeggen: ,,Wij geloven in wat aan ons is nedergezonden.”

(Soerat al-Baqarah: 91)

Oftewel, slechts in wat aan onze Profeten is geopenbaard. Het is daarentegen verplicht dat zij geloven in datgene wat aan hun Profeten is geopenbaard én aan de overige Profeten. Overigens geloofden zij niet eens in datgene wat aan hun Profeten was geopenbaard, vandaar dat Allah zei (interpretatie van de betekenis):

“Waarom hebben jullie dan vroeger de Profeten van Allah gedood, als jullie gelovigen zijn?”

(Soerat al-Baqarah: 91)

Oftewel, staat het doden van de Profeten voorgeschreven in datgene wat Allah aan jullie heeft geopenbaard, aangezien jullie je hier schuldig aan maken?

Wat hier tevens toebehoort is het blindelings vasthouden aan één van de wetscholen, zonder dat hier bewijs voor bestaat. Het is dus voor de moslims in het algemeen en voor de zoeker van kennis in het bijzonder verplicht om de waarheid te volgen, of deze zich nu bij zijn wetschool aansluit of niet. Wij nemen dus niet de leerstellingen van een wetschool over met fouten en juistheden en al. Daarentegen nemen wij slechts de juistheid en laten wij de valsheid.

Als je bijvoorbeeld een Hanbali bent en je merkt dat de waarheid met betrekking tot een kwestie zich bij een Maaliki, Hanafi of Shaafici bevindt, neem dan hun uitspraak over, ook al behoort deze niet tot jouw wetschool. Dit omdat jouw doel de waarheid is en je datgene volgt waar bewijs voor is. Dit is verplicht wanneer je tot de mensen van kennis behoort. Behoor je daarentegen niet tot de mensen van kennis, dan dien je de betrouwbare geleerden te vragen. Als zij jou dan een Fatwaa geven, houd je hier dan aan. Dit is namelijk de juiste weg. Wat betreft het blindelings volgen van een wetschool, ongeacht of deze zich nu op de waarheid of de valsheid bevindt, dit behoort tot de zaken van de Djaahiliyyah, zoals Allah in het bovengenoemde vers over een groep afgedwaalde joden vermeldt.