kwestie 56: Zij noemden Tawhied polytheïsme

6222

Zij noemden het volgen van de Islam polytheïsme, zoals Allah zegt in Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“Het betaamt de mens niet dat Allah hem het Boek en de Wijsheid en het profeetschap heeft gegeven en dan tot de mens zegt: ,,Weest aanbidders van mij in plaats van Allah.” Daarentegen: ,,Weest rabbaaniyyoen (geleerden die hun kennis naar daden vertalen) doordat jullie het Boek onderwijzen en doordat jullie dat bestuderen.”

(Soerat Aali-cImraan: 79)

Uitleg

Tot de kwesties van de Djaahiliyyah behoort het bestempelen van Tawhied en het volgen van de waarheid als zijnde polytheïsme. Dit is niets anders dan het verdraaien van de waarheden en het vervormen van de natuurlijke aanleg.

Dit vers is geopenbaard toen een afvaardiging van christenen uit Nadjraan naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en met hem in discussie ging. Zij kwamen de moskee binnen en begonnen met de Profeet (vrede zij met hem) te onderhandelen. Hierop nodigde de Profeet (vrede zij met hem) hen uit tot de Islam en verduidelijkte hen dat met alle profeten het verbond is aangegaan dat wanneer Mohammed (vrede zij met hem) zou worden gestuurd, terwijl één van hen in leven zou zijn, Mohammed gevolgd diende te worden. Hierop zei één van hen: “Wil jij, O Mohammed, dat wij jou aanbidden?” Hij suggereerde hiermee dat het volgen van de waarheid polytheïsme is en een aanbidding van de Boodschapper (vrede zij met hem). Hierop openbaarde Allah Zijn Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“Het betaamt de mens niet dat Allah hem het Boek en de Wijsheid en het profeetschap heeft gegeven en dan tot de mens zegt: ,,Weest aanbidders van mij in plaats van Allah.” Daarentegen: ,,Weest rabbaaniyyoen (geleerden die hun kennis naar daden vertalen) doordat jullie het Boek onderwijzen en doordat jullie dat bestuderen.”

(Soerat Aali cImraan: 79)

Dit omdat de profeten met Tawhied zijn gekomen en niet met polytheïsme. Ook zijn zij niet gekomen om de mensen op te roepen hen te aanbidden. Allah behoede! Zeker niet. Zij zijn juist gekomen om dat te verwerpen. Deze ongelovigen echter, zeiden dit vanwege het blindelings vasthouden aan hun valsheid. Waarna Allah dit vers als weerlegging heeft geopenbaard.

En wat lijkt deze nacht toch veel op die van gisteren! Er zijn mensen onder de moslimgelederen die het volledig toewijden van de aanbidding aan Allah bestempelen als ongeloof, het te buiten gaan van het geloof en polytheïsme. Zo zeggen zij: “Het aanbidden van de graven behoort tot de Tawhied en de Islam, omdat dit een vorm is van liefde voor de rechtgeaarde mensen en gebruikmaking van hun bemiddeling.” Bij hen is het zo dat degene die de Boodschapper (vrede zij met hem) niet aanbidt, en hem niet aanroept ten tijde van tegenspoed, haatdragend is jegens de Boodschapper (vrede zij met hem) en zijn rechten schendt. Dit is een voortzetting van de handelwijze van de mensen uit de Djaahiliyyah. Allen noemen zij de waarheid leugen en de leugen waarheid. Moge Allah ons behoeden.

Ook bestempelen de Djahmiyyah- en Moectazilah-stroming het bevestigen van de Eigenschappen van Allah als zijnde polytheïsme.