kwestie 59: Zij gaven de mensen van waarheid allerlei vernederende bijnamen

6526

Het geven van bijnamen, zoals saabi’ah en hashwiyyah, aan de mensen die zich op de leiding en juistheid bevonden.

Uitleg
Tot de handelwijze van de mensen uit de Djaahiliyyah behoort het vernederen van de mensen van leiding en het geven aan hen van verschrikkelijke, vernederende bijnamen. Zo noemde zij hen Saabi’ah. Een Saabi’ is een afvallige van het geloof. Zij noemden de mensen die zich op de leiding bevonden afgedwaalden van de waarheid, aangezien de waarheid zogenaamd bij hen stond voor het ongeloof en de dwaling waar zij zich op bevonden. Wie de Boodschapper (vrede zij met hem) dus volgde was een Saabi’. Oftewel, een afvallige van hun gewoonten, traditie, handelwijze, wijze van besturen en datgene waar zij hun voorvaderen op aantroffen.
Ook noemden zij die persoon hashwiy wat afgeleid is van het woord hashw: iets wat geen enkele nut heeft. Woorden die hashw zijn, zijn woorden die geen enkele betekenis hebben.
Verder noemden zij hen oppervlakkigen, achterlijken, halsstarrigen en nog meer van dit soort benamingen. Dit schaadt de mensen van de waarheid echter niet. Zo zei bijvoorbeeld het volk van Noeh (interpretatie van de betekenis):
“En wij zien dat niemand anders jou volgt, dan de laagsten onder ons die niets beduidend zijn.”
(Soerat Hoed: 27)
Oftewel, oppervlakkig en over geen enkel verstand beschikkend. Zij volgen jou slechts zonder na te denken. De weldenkende, evenwichtige mensen daarentegen die volgen jou niet.