De islamitische ontwaking

9859

Tientallen jaren geleden, aan het begin van de zogeheten ‘Islamitische ontwaking’ (Sahwah) konden de jongeren die op zoek gingen naar meer religieuze diepgang een beroep doen op sterke pedagogische referenten. Geleerden bij wie zij hun harten konden reinigen en hun denken konden ontwikkelen. Ook troffen zij bij hen de juiste begeleiding die hen in staat stelden om de eerste stappen te zetten op het gebied van islamitische opvoeding. Niemand durfde toen te spreken zonder een behoorlijke dosis aan islamitische kennis en innerlijke geloofsgroei. De jongeren hielden zich toen aan de lesstof die zij van hun leraren onderwezen kregen.

Vandaag is de situatie anders. De jongeren zijn slechts bezig met de uiterlijke kenmerken van het geloof. Zij kopiëren elkaars gedrag. Het ontbreekt ze aan iedere vorm van wetenschappelijke kennis. Zij denken dat het lezen van een aantal boeken en het beluisteren van een reeks lezingen voldoende is om de wijde wereld van Dacwah in te trekken. Ze doen zich op het internet voor als geleerden en wagen zich aan grote onderwerpen. Zij nemen standpunten in die geen enkele steun vinden in de islamitische regelgeving. Zonder enig religieus pantser gaan zij elk debat aan en stellen zij zich open voor elke twijfel. Zij roepen vandaag iets en morgen iets anders. Zij stellen de meningen van grote geleerden ter discussie, terwijl zij niet eens over de basiskwalificaties beschikken die hiervoor nodig zijn.

Samengevat kunnen wij zeggen dat vandaag de (schijn)Hidjaab behoeftig is aan een (echte) Hidjaab, de (schijn)standvastigheid behoeftig is aan een (echte) standvastigheid en de (schijn)ontwaking behoeftig is aan een (echte) ontwaking. De vraag die ons bezig moet houden, is of wij deze voorgenoemde eigenschappen blijven behouden of ons daarvan bevrijden? Zijn wij bereid om terug te gaan naar de schoolbanken om de juiste kennis op te doen en deze om te zetten naar de praktijk? Eigenlijk is dit de enige keuze die wij hebben, want anders geraken wij steeds verder van het ware geloof.

Gebaseerd op een artikel van Sheikh dr. al-Bashier ʿIsaam al-Moeraakoeshie