Profeet Yoesef – 1

80656

Yoesef (vrede zij met hem) de zoon van Jacqoeb (vrede zij met hem) was één van de Profeten van Allah . Al toen hij jong was, was hij heel erg intelligent en ook erg knap. Zijn vader, Jacqoeb was ook een Profeet van Allah en was het kleinkind van Ibrahiem (vrede zij met hun beide). Jacqoeb (vrede zij met hem) hield heel erg veel van Yoesef (vrede zij met hem). Yoesef (vrede zij met hem) was dan ook, samen met zijn broertje Benjamin van dezelfde moeder, het lievelingskind van zijn vader. Natuurlijk hield Jacqoeb (vrede zij met hem) ook van zijn andere kinderen. Hij had nog elf andere zonen naast Yoesef (vrede zij met hem).

Yoesef (vrede zij met hem) en de droom

Op een nacht had Yoesef (vrede zij met hem) een hele bijzondere droom. Hij zag elf sterren en de zon en de maan allemaal voor hem buigen. Hij vertelde zijn vader over de droom.

“O mijn vader, ik zag elf sterren en de zon en de maan in mijn droom. Ik zag ze voor mij buigen.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 4)

Jacqoeb (vrede zij met hem) begreep dat Allah hem gezegend had en dat Yoesef (vrede zij met hem) een grootse toekomst te wachten stond. Jacqoeb (vrede zij met hem) wist ook dat de shaitan de eeuwige vijand van de mensen is en hun altijd van het rechte pad probeert af te brengen. Hij zei dan ook tegen zijn zoon:

“ O mijn zoon, vertel jouw droom niet aan je broers, anders zullen zij tegen jou een plan beramen. Voorwaar, de shaitan is voor de mens een duidelijke vijand.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 5)

De broers van Yoesef (vrede zij met hem) waren inderdaad erg jaloers op hem en zijn broertje, omdat ze dachten dat hun vader Jacqoeb (vrede zij met hem) meer van hen hield. Zij zeiden dan ook:

“Yoesef en zijn broer (Benjamin) zijn geliefder bij onze vader dan wij, terwijl wij een hechte groep zijn. Voorwaar, onze vader verkeert zeker in een duidelijke dwaling.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 8)

De broers van Yoesef (vrede zij met hem) vonden omdat zij sterker, ouder en een hechte groep waren, dat zij de voorkeur van hun vader verdienden. Hun vader had in hun ogen dan ook een duidelijke dwaling begaan door de voorkeur te geven aan Yoesef (vrede zij met hem) en zijn broertje. Op een dag maakten ze een plan om voor eens en voor altijd van hem af te komen. Ze vroegen toestemming aan hun vader om Yoesef (vrede zij met hem) mee te nemen om met hen te spelen.

Zij zeiden: “O onze vader, waarom vertrouwt u Yoesef niet aan ons toe. Voorwaar wij hebben het beste met hem voor. Laat hem morgen met ons mee gaan, zodat hij zich kan vermaken en spelen. Wij zullen op hem passen.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 11-12)

Jacqoeb (vrede zij met hem) wist dat zijn (andere) zonen jaloers waren op Yoesef (vrede zij met hem) en Benjamin. Hij stond het dan ook niet toe dat zij Yoesef (vrede zij met hem) zouden meenemen. Hij zei:

“Ik vrees dat de wolf hem zal opeten terwijl jullie niet opletten.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 13)

De broers bleven aandringen en Jacqoeb (vrede zij met hem) gaf alsnog toestemming. De broers namen Yoesef (vrede zij met hem) mee en onderweg begonnen ze hem te slaan en uit te schelden en vertelden hem wat ze van plan waren. Ze gooiden Yoesef (vrede zij met hem) in een diepe put. De broers spraken met elkaar af om tegen hun vader te zeggen dat Yoesef (vrede zij met hem) door een wolf was opgegeten. De broers slachtten een geit en doordrenkten het hemd van Yoesef (vrede zij met hem) met het bloed van het dier. Thuis aangekomen vertelden ze hun leugen.

En zij kwamen ’s Avonds huilend bij hun vader. Ze zeiden: “Onze vader, wij hielden een wedstrijd en lieten Yoesef met onze spullen achter en de wolf verslond hem, maar u zult ons toch niet geloven, ook al spreken wij de waarheid”. En zij brachten zijn hemd met het valse bloed erop. Hij (Jacqoeb vrede zij met hem) zei: “Jullie hebben voor jezelf iets moois verzonnen. Daarom is geduld passend. En Allah is het Die om hulp wordt gevraagd bij wat jullie beschrijven.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 16-18)

Jacqoeb (vrede zij met hem) wist natuurlijk dat zijn zonen logen. Daarom zei hij dat geduld passend was en hij stelde zijn vertrouwen op Allah.

Yoesef (vrede zij met hem) wordt naar Egypte gebracht

Toen Yoesef (vrede zij met hem) in de put zat openbaarde Allah hem dat hij niet bang hoefde te zijn en dat hij uit deze benarde positie zou worden gehaald. Allah openbaarde hem ook dat hij zijn broers zal confronteren met hun daad. Als dat zal gebeuren, zal Yoesef (vrede zij met hem) de overhand op hen hebben.

“En Wij openbaarden aan hem: Jij zult hen zeker inlichten over die zaak van hun (wat zij hadden gedaan), terwijl zij het niet beseffen.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 15)

Een karavaan die op doorreis was naar Egypte kwam langs en wilden water uit de put halen maar vonden daarin Yoesef (vrede zij met hem). Ze namen Yoesef (vrede zij met hem) mee en verkochten hem aan een Aziz van Egypte.

Yoesef (vrede zij met hem) groeide op tot een zeer aantrekkelijke jongeman en de vrouw van de Aziz voelde zich erg aangetrokken tot hem. Maar Yoesef (vrede zij met hem) ging hier niet op uit vrees voor Allah. Op een dag probeerde de vrouw van de Aziz, Yoesef (vrede zij met hem) te verleiden. Ze ging naar hem toe met haar slechte bedoelingen, maar Yoesef (vrede zij met hem) wilde hier niets van weten en probeerde van haar los te komen. Terwijl Yoesef (vrede zij met hem) weg rende, trok de vrouw van de Aziz van achter aan zijn hemd en hierdoor scheurde het. Op dat moment kwam de Aziz binnen en zei de vrouw dat Yoesef (vrede zij met hem) haar had aangevallen. Yoesef (vrede zij met hem) beweerde juist dat hij het slachtoffer was.

En zij in wiens huis hij (Yoesef) verbleef, probeerde hem te verleiden, tegen zijn wil en zij sloot de deuren en zei: "Kom hier." Hij zei: "(Ik zoek mijn) toevlucht bij Allah. Voorwaar Hij is mijn Heer. (Hij geeft mij) mijn beste plaats. Voorwaar de onrechtplegers zullen niet slagen."

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 23-25)

Wat moest de Aziz nu doen? Wie sprak de waarheid? Een familielid van de Aziz zei dat als zijn vrouw gelijk had het overhemd van Yoesef (vrede zij met hem) aan de voorkant gescheurd moest zijn omdat de vrouw dan de aanval van Yoesef (vrede zij met hem) zou proberen af te weren en hierdoor zijn overhemd (van voren) zou scheuren. Maar als het overhemd van achter zou zijn gescheurd dan zou Yoesef (vrede zij met hem) de waarheid spreken want dan zou hij juist proberen weg te rennen van haar aanval en moest zij van achter hebben getrokken. Yoesef’s onschuld werd dus bewezen.

De Aziz vroeg aan Yoesef (vrede zij met hem) om niets over het voorval door te vertellen. Sommige prinsessen en andere rijke vrouwen werden echter op de hoogte gebracht van wat de vrouw van de Aziz had gedaan. Zij wezen haar na en zeiden:

De vrouw van de Aziz probeert haar slaaf te verleiden, voorwaar zij houdt heftig van hem. Waarlijk wij zien haar in een duidelijke dwaling.

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 30)

Toen de vrouw van de Aziz hoorde dat er zo over haar gesproken werd wilde zij haar daad duidelijk maken en laten zien dat deze slaaf niet zo was zoals zij dachten. Zij nodigde hierop al haar vriendinnen uit en bereidde een maaltijd voor hen. Als dessert werd er fruit gebracht dat met messen gesneden moest worden. Alle vrouwen kregen een mes en toen riep zij Yoesef (vrede zij met hem), die op dat moment zijn mooiste kleren moest aantrekken.

Toen de vrouwen naar hem keken vielen hun monden van verbazing open, zij hadden nog nooit zo een aantrekkelijke man in hun hele leven gezien. Zij zeiden: “Hoe volmaakt is Allah, dit is geen mens. Dit is niets anders dan een edele engel!”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 31)

Door de wonderbaarlijke verschijning van Yoesef (vrede zij met hem) raakten de vrouwen zo in de war dat ze vergaten dat ze een mes in hun handen hadden. Zij sneden zichzelf in hun handen in plaats van het fruit, maar ze voelden zelfs de pijn niet.

Zij zei: “Dit is hij, waarover jullie mij beschuldigden en ik heb hem geprobeerd te verleiden, maar hij weigerde. Maar als hij niet doet wat ik hem beveel, dan zal hij zeker gevangen gezet worden en zal hij zeker tot de vernederden behoren.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 32)

De vrouw van de Aziz zei dat dit de man was die zij wilde verleiden. Ze prees Yoesef (vrede zij met hem) voor zijn vroomheid. De vrouwen begonnen Yoesef (vrede zij met hem) nu te dwingen om naar zijn meesteres te luisteren maar hij weigerde dit en zocht zijn toevlucht tot Allah en zei:

“O mijn Heer! De gevangenis is mij liever dan datgene waar zij mij naar uitnodigt en als U hun list niet van mij afwendt, zal ik zeker tot hen neigen, en zal ik tot de onwetenden behoren.”

(vertaling van de Koran, Soerat Yoesef: 33)

lees verder