De duur van de menstruatie

31814

Eén van de meest voorkomende islamitische vragen heeft te maken met de menstruatie van de vrouw en de problemen waar zij tegen aan loopt door het gebruik van de pil, de spiraal of andere voorbehoedsmiddelen. De menstruatie kan hierdoor behoorlijk ontregeld raken. Vrouwen die gewend waren om zes of zeven dagen te menstrueren, krijgen plotseling te maken met bloedingen die veel langer duren en op onverwachte tijden optreden. Om enige duidelijkheid in deze problematiek te verschaffen, vermelden wij hieronder een aantal uitspraken van de geleerden over dit onderwerp:

  • Volgens Sheikh Ibn cOethaymien wordt het aantal dagen boven het aantal dat de vrouw gewend was om te menstrueren ook als menstruatie beschouwd. Hij zei: “Eén van de nadelen van deze pillen is dat deze de menstruatieperiode ontregelen, waardoor de vrouw in de war raakt en daarmee ook de geleerden die hierover gevraagd worden. De geleerden weten namelijk niet of zij de bloedingen buiten de gewone menstruatie om, ook tot de menstruatie moeten rekenen of niet (…) Als de vrouw gewend was om vijf dagen te menstrueren en door het gebruik van de pil langer menstrueert, dan worden de extra dagen ook tot de menstruatie gerekend. Alles wat erbij komt, wordt als menstruatie beschouwd, zolang het niet meer dan vijftien dagen duurt. Als het langer dan vijftien dagen duurt, dan wordt het als Istihaadhah (d.w.z. gewone bloeding) beschouwd. Hierna dient de vrouw haar gewone periode aan te houden, in dit geval dus vijf dagen.”

(Fataawa Noer calad-Darb; 1, 123)

  • De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa’s hebben gekozen voor de uitspraak die zegt dat wanneer de vrouw te maken krijgt met ontregelingen betreffende haar menstruatie, dat zij dan moet kijken naar het bloed. Als het bloed de kenmerken heeft van menstruatiebloed, dan wordt het gerekend tot de menstruatie en dient zij zich te onthouden van het gebed en het vasten. Anders wordt het als gewone bloeding beschouwd die haar niet ervan weerhoudt om te bidden, vasten en gemeenschap (met haar man) te hebben. Want de bloeding in dit laatste geval is een gevolg van de pillen die zij heeft ingenomen.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah; boekdeel 5, blz. 402)

  • Een andere uitspraak die geleerden ook vaak laten horen over dit onderwerp is dat wanneer de vrouw te maken krijgt met deze ongeregelde bloedingen, zij dan een arts moet raadplegen. Als de arts zegt dat het menstruatiebloed is, dan is het menstruatiebloed. En als hij zegt dat het een gewone bloeding is die veroorzaakt wordt door de pil, dan is het een gewone bloeding.

(Fataawa wa Doeroes ul-Haram ul-Makkiy; 2, 284)

Deze laatste uitspraak, waarbij de vrouw wordt geacht om advies bij de arts in te winnen, is volgens ons de meest veilige en praktische oplossing. Want de artsen worden als experts beschouwd die kennis hebben van deze zaken en Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vraag het maar aan degenen die kennis hebben, indien jullie (het) niet weten.”

(Soerat an-Nahl: 43)

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah