Het Istikhaarah gebed – deel 2

77898

Het Istikhaarah gebed wordt als volgt uitgevoerd:

 • Verricht de kleine wassing.
 • Neem de intentie om het Istikhaarah gebed te verrichten.
 • Verricht vervolgens twee gebedseenheden.
 • Sluit het gebed af met de Salaam (vredesgroet).
 • Na de Salaam richt je je smekend tot Allah. Gedenk Zijn Grootsheid en dat Hij tot alles in staat is.
 • Vervolgens dien je de smeekbede van al-Istikhaarah op te zeggen.
 • Het Istikhaarah gebed is hiermee ten einde gekomen. Nu rest jou slechts de zaak over te laten aan Allah en op Hem te vertrouwen. Belangrijk is dat je ook niet omkijkt naar de influisteringen van de Shaytaan (satan).

Andere zaken die van belang zijn voor het Istikhaarah gebed zijn:

 • Leer jezelf aan om het Istikhaarah gebed bij alle zaken te verrichten.
 • Wees bij het verrichten van de smeekbede ervan overtuigd dat Allah jou zal helpen om de juist keuze te maken.
 • Het Istikhaarah gebed wordt altijd verricht na een aanbevolen gebed. Wel moet men bij aanvang de intentie hiervoor nemen.
 • Als je niet in staat bent om te bidden (bijvoorbeeld door menstruatie), wacht dan totdat je weer in staat bent om te bidden. Is het echt noodzakelijk en kan het niet wachten, dan kan je je in dit geval beperken tot het verrichten van de smeekbede alleen.
 • Als je de smeekbede niet uit je hoofd kent, kun je het oplezen uit een boekje.
 • Als je het Istikhaarah gebed hebt verricht en is de keus voor jou nog niet helemaal duidelijk geworden, dan kun je ervoor kiezen om het Istikhaarah gebed nog een keer te verrichten.
 • Verricht de smeekbede zoals het overgeleverd is van de Profeet (vrede zij met hem). Voeg niets toe en haal er niets van af.
 • Laat je leiden door de Keuze van Allah en niet door je begeerten.
 • Raadpleeg verder ook de wijze en vrome mensen.
 • Als je met meerdere zaken te maken hebt, dan verdient het de voorkeur om voor iedere zaak afzonderlijk het Istikhaarah gebed te verrichten.
 • Bij afgeraden en verboden zaken wordt er geen beroep gedaan op het Istikhaarah gebed.
 • Ook kan je geen Istikhaarah gebed voor een ander verrichten. Je kan wel een smeekbede voor je broeder verrichten, opdat Allah het voor hem makkelijk maakt.

<<< Vorig deel