Mag er wel met afstand onderling gebeden worden?

4648

De genomen voorzorgsmaatregel waarbij er een bepaalde afstand gehouden wordt tussen de gebedsgangers gaat niet ten koste van de correctheid van het gebed. Noch is dit onder de situatie waar wij ons momenteel in verkeren van invloed op de beloning hiervan.

Wanneer men zonder reden en ten tijde van veiligheid op afstand staat (van de andere gebedsganger), dan is dit volgens een groep Foeqahaa’ (juristen) verboden. De meerderheid van hen is daarentegen van mening dat dit afkeurenswaardig is.

Het in acht nemen van afstand waartoe wij momenteel opgedragen zijn, kan gebeuren vanwege een heersende noodzaak. In geval van noodzaak is er geen sprake meer van een verbod (op afstand). Ook kan deze afstand in acht worden genomen vanwege een behoefte die er is. In dat geval wordt er niet meer gesproken van afkeurenswaardig.

Op basis hiervan geldt, ongeacht welke van de twee uitspraken (van de Foeqahaa’), dat er in shaa’ Allaah niets op tegen is (om afstand te houden).

Sheikh Saalih al-ʿOesaymie
Fragment uit tape: ‘Adviezen omtrent de heropening van de moskeeën in Saoedi-Arabië’