Als Corona kon spreken…

1

Beste mensheid,

Het is denk ik niet nodig om mezelf te introduceren. De hele wereld spreekt over mij, is in lockdown vanwege mij en verkeert continu in stress door mij. In tegenstelling tot velen van jullie, heb ik geen tijd te verliezen. Ik kom dus gelijk ter zake en deel enkele zaken over mezelf die de media je niet zullen melden.

Ik maak geen onderscheid tussen mensen; jong of oud, ziek of gezond, praktiserend of anderszins. Beschuldig mij niet van hardvochtigheid. Ik volg simpelweg de bevelen van de Almachtige Heer Die mij heeft vrijgelaten.

Ik ben degene die tirannieke regeringen bezighoudt van het verder onderdrukken van hun moslim minderheid. Ik ben degene die de 21-eeuwse farao’s vernedert en de ruggengraat van arrogantie in elk van hen brak. Ik ben degene die de plaatsen van alcohol, ontucht, gokken en roken sloot en elke gebruiker van rente beangstigt. Ik ben degene die de niet-gelovige achter gesloten deuren lastig valt, aangezien hij nu alles waar hij ooit voor stond in twijfel trekt. Ik ben degene die het hart van elke zondaar vrees inboezemt en hem in de hoek van spijt druk. Ik ben de herinnering dat moreel verval niet plaatsvindt zonder vergelding. Ik ben hier trots op. Ik zal hier geen excuses voor maken. Schande voor de verharde harten van de mens die mij nodig hebben als een herinnering.

Lees hier het hele artikel

Als Corona kon spreken…

8335

Beste mensheid,

Het is denk ik niet nodig om mezelf te introduceren. De hele wereld spreekt over mij, is in lockdown vanwege mij en verkeert continu in stress door mij. In tegenstelling tot velen van jullie, heb ik geen tijd te verliezen. Ik kom dus gelijk ter zake en deel enkele zaken over mezelf die de media je niet zullen melden.

Ik maak geen onderscheid tussen mensen; jong of oud, ziek of gezond, praktiserend of anderszins. Beschuldig mij niet van hardvochtigheid. Ik volg simpelweg de bevelen van de Almachtige Heer Die mij heeft vrijgelaten.

Ik ben degene die tirannieke regeringen bezighoudt van het verder onderdrukken van hun moslim minderheid. Ik ben degene die de 21-eeuwse farao’s vernedert en de ruggengraat van arrogantie in elk van hen brak. Ik ben degene die de plaatsen van alcohol, ontucht, gokken en roken sloot en elke gebruiker van rente beangstigt. Ik ben degene die de niet-gelovige achter gesloten deuren lastig valt, aangezien hij nu alles waar hij ooit voor stond in twijfel trekt. Ik ben degene die het hart van elke zondaar vrees inboezemt en hem in de hoek van spijt druk. Ik ben de herinnering dat moreel verval niet plaatsvindt zonder vergelding. Ik ben hier trots op. Ik zal hier geen excuses voor maken. Schande voor de verharde harten van de mens die mij nodig hebben als een herinnering.

Ja, je hebt gelijk.

Ik ben ook degene die de deuren van de moskeeën heeft gesloten. Dit is mijn enige spijt. Maar het is de wens van Mijn Heer en Hij is de Meest Wijze. Wellicht dat jij je nu de luxe van het gezamenlijk gebed en het zitten in de gezelschap van Engelen beseft die je voorheen voor lief nam. Waarom heb je mij nodig om je dit te realiseren?

Je hele leven is abrupt tot stilstand gekomen door mij; een zwakke microscopische en stille schepsel van Allah. Wat dan als Hij mijn broeders naar jou zou sturen door jullie landen omver te gooien, zoals Hij deed met de mensen van Loet? Of vuur over jullie deed neerdalen, zoals Hij deed met de mensen van Shoeʿayb? Of de aarde instrueert jullie op te slokken, zoals hij dat deed met Qaaroen?

Ik heb dit niet veroorzaakt. Mijn Heer heeft aangegeven dat jij dit hebt gedaan.

“Dus grepen Wij eenieder (van hen) vanwege zijn zonde. Onder hen waren er (sommigen) op wie Wij stenen (uit de hemel) afstuurden. En onder hen waren er (sommigen) die Wij met de (afschuwelijke) schreeuw troffen. En onder hen waren er (sommigen) die Wij in de aarde lieten wegzakken. En onder hen waren er (sommigen) die Wij verdronken. En het was niet Allah die hun onrecht aandeed, maar zij deden zichzelf onrecht aan.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 40)

Wees niet bang voor mij maar voor Degene Die mij heeft gezonden.

Hou jezelf niet bezig met hoe je mij kan ontlopen, maar hoe je dichter kan komen tot Degene Die mij heeft gestuurd.

Ik, en de rest van de schepping, vallen onder Zijn Genade, worden gedomineerd door Zijn Macht en zijn hulpeloos zonder Zijn Hulp. Mijn leven ligt in Zijn Hand, Zijn Wens is mijn bevel en ik werp mij ter aarde voor Hem. Sta niet toe dat je hart geobsedeerd raakt door mij of iets anders. Alle lof is aan Allah en denk goed over Hem.

Ik ken mezelf beter dan jij, ik zal dus zeggen hoe het zit:

Veel van jullie zullen komen te overlijden door mij. Degenen die sterven op het goede, zullen het goede bij Allah ontmoeten en kunnen hopen op de rang van het martelaarschap. Maar degene onder jullie die sterven en onachtzaam zijn geweest over hun geloof, hun leven zonder visie hebben geleid en berouw hebben uitgesteld, zullen spoedig realiseren dat de dood eigenlijk hun minste zorg was.

Ik weet niet hoeveel langer mijn Heer nog wenst dat ik er zal zijn, maar één ding is zeker: ik kan de kalmte zijn die wordt gevolgd door de storm. En als deze arriveert, dan is datgene dat ik jullie vandaag aandoe te vergelijken met geluk.

Ik verhef mijn stem uit genade voor jou en vraag je dus voor de laatste keer:

  • Zal je berouw tonen?
  • Zal je bewust leven met doelen?
  • Zal je beloven elke zonde te laten volgen met oprechte verontschuldiging?

Je tijdelijke gast, je oprechte adviseur, de zwakke dienaar van Allah,

Covid-19, beter bekend als Corona