Corona-virus: neem het als teken om te stoppen met zondigen

1

We kunnen lang blijven speculeren over de oorzaken van het Corona-virus, maar er is een onomstotelijke oorzaak aan te wijzen waar wij het allen over eens moeten zijn. Het zijn onze zonden.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah) hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan.”

En je zult je misschien afvragen waarom Allah dat zou willen. Allah geeft in het vervolg van hetzelfde vers hier antwoord op:

“..opdat zij zullen terugkeren.”

(Soerat ar-Roem: 41)

Allah wil dus dat je terugkeert naar Hem. Allah wil dat je Hem weer kent, intens van Hem houdt, Hem vreest en je aan Hem onderwerpt.

 

Lees hier het hele artikel

Corona-virus: neem het als teken om te stoppen met zondigen

6319

We kunnen lang blijven speculeren over de oorzaken van het Corona-virus, maar er is een onomstotelijke oorzaak aan te wijzen waar wij het allen over eens moeten zijn. Het zijn onze zonden.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah) hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan.”

En je zult je misschien afvragen waarom Allah dat zou willen. Allah geeft in het vervolg van hetzelfde vers hier antwoord op:

“..opdat zij zullen terugkeren.”

(Soerat ar-Roem: 41)

Allah wil dus dat je terugkeert naar Hem. Allah wil dat je Hem weer kent, intens van Hem houdt, Hem vreest en je aan Hem onderwerpt.

Maar het lijkt alsof de ernst en het doel van dit virus nog niet is doorgedrongen bij sommige mensen. Er worden dagelijks duizenden mensen besmet door het Corona-virus, duizenden sterven hier ook aan en het hele land ligt bijna plat. Maar toch lijkt dit niet voldoende te zijn om deze mensen wakker te schudden, aangezien zij vrolijk doorgaan met hun zonden.

Het Corona-virus is erg, maar zonden plegen tijdens zo’n pandemie is het ergst! An-Noeʿmaan ibnoe Bashier zei: “Waarlijk, de ergste vernietiging is het plegen van zonden in tijden van beproevingen.”

(al-Bidayah wan-Nihayah)

Tovenarij wordt bedreven alsof het een normale dagelijkse bezigheid is. De verplichte gebeden worden niet nagekomen of verwaarloosd en de beste onder hen bidt alleen op de vrijdagen. Moord, criminaliteit en overspel zijn genormaliseerd. Ouders die slecht worden behandeld door hun eigen kinderen. Familiebanden die zelfs om hele futiele redenen verbroken worden, enzovoorts.

En als je nu niet terugkeert naar je Heer, je zonden erkent, oprecht berouw toont en spijt betuigt, dan zou jij het ergste moeten vrezen. Namelijk dat je te maken hebt met een versteend hart én in een van de valkuilen van je duidelijke vijand, de satan, bent gevallen.

Allah zegt (vertaling van de betekenis):

“Hadden zij zich maar nederig opgesteld toen Onze Bestraffing tot hen kwam. Maar hun harten verhardden en de satan heeft datgene wat zij deden, schoonschijnend voor hen gemaakt.”

(Soerat al-Anʿaam: 43)

De geleerde Ibn ʿAshoer zegt over de betekenis van “nederig opstellen” in dit vers: “Het is een beeldspraak voor de erkenning van de zonden en het tonen van berouw daarvoor.

(at-Tahrier wat-Tanwier)

Je doet er zeker goed aan om allerlei voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het Corona-virus, maar het beste middel dat je kan inzetten hiertegen is oprecht berouw. Huil om jouw toestand, vraag Allah oprecht je te leiden en je hart te verzachten.

O Allah, behoed ons voor een versteend hart en heb genade met ons.

Team al-Yaqeen