ʿIed ul-Fitr valt op donderdag 13 mei 2021!

18631

As-Salaamoe ʿalaykoem,

Aangezien de maan niet is waargenomen, kunnen wij meedelen dat ʿIed ul-Fitr dit jaar op donderdag 13 mei valt.

Wij willen alvast een ieder feliciteren met dit feest en wij vragen Allah onze aanbiddingen te accepteren, onze voorgaande zonden te vergeven en ons standvastig te maken op Zijn Geloof.

Wij vragen Allah onze aanbiddingen van de Ramadan te accepteren, onze voorgaande zonden te vergeven en ons standvastig te maken op Zijn Geloof.

Het ʿIed-gebed in moskee as-Soennah

We beginnen om 8:15 uur met het ʿIed-gebed en vervolgen het met Khoetbat ul-ʿIed (de ʿIed-preek). Ons gebouw is gelegen aan de Fruitweg 5 te Den Haag. Wees op tijd.

We adviseren iedereen die dichtbij woont en het ʿIed-gebed en de preek bij ons wilt bijwonen lopend te komen. Vergeet de beloningen niet die te behalen zijn voor het lopen naar de gebedsruimte. Daarnaast houd je op die manier parkeerplaatsen beschikbaar voor broeders en zusters die van ver komen. Parkeerplaatsen zijn aanwezig en zijn gratis tot 18:00 uur.

Met inachtneming van de huisregels en richtlijnen is een ieder van harte welkom om bij stichting as-Soennah ʿIed-gebed te verrichten. Wel zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wij verzoeken een ieder een gebedskleed en een tas voor de schoenen mee te nemen. Verder willen wij een ieder op het hart drukken niet naar de moskee te komen bij verkoudheidsklachten, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts bij een verhoging vanaf 38°.

Broeders

Voor de broeders geldt dat als de beschikbare plaatsen zijn ingenomen wij niemand meer kunnen toelaten. Volg hierbij de aanwijzingen van de vrijwilligers.

Zusters

Helaas kunnen wij slechts een zeer beperkt aantal zusters van 17 jaar en ouder toelaten. Inschrijving hiervoor is essentieel en kan hier. Wij willen een ieder op het hart drukken alleen naar de moskee te komen met een barcode die je ontvangt na een succesvolle aanmelding. Ook verzoeken wij dringend niet naar de moskee te komen voor eventuele vrijgekomen plaatsen.

Wij rekenen op ieders medewerking.

Tot slot

Tot slot geven we het advies om een oneven aantal dadels te nuttigen voordat je komt. Dit behoort tot de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Klik hier voor meer informatie over de Soenan van ʿIed.

Moge Allah iedereen een gezegende, goede, veilige en gezellige ʿIed ul-Fitr schenken.

Was-Salaamoe ʿalaykoem,

Bestuur Stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
11 mei 2021