Advies aan Wilders

12441

De uitspraken die Wilders afgelopen zondag deed in het programma WNL zijn gevaarlijk en maatschappelijk onverantwoord. Moskeeën gelijkstellen aan nazitempels in tijden waarin biddende moslims in moskeeën worden doodgeschoten, is de wereld op zijn kop. Je zou denken dat de terroristische aanslag in Québec (Canada) de mensen leert dat iedereen, ongeacht kleur, afkomst of religie, het slachtoffer kan worden van onverdraagzaamheid en haat, maar sommige mensen zijn kennelijk moeilijk te overtuigen of willen niet overtuigd worden.

De uitspraken van Wilders gaan veel te ver, maar hij weet dat hij op dit moment alles kan zeggen. Islamofobie en xenofobie vieren hoogtij en democratie heeft plaats gemaakt voor demagogie. Dat terroristen zoals Breivik en Bissonnette aanhangers zijn van politici zoals Wilders, Donald Trump en Marine Le Pen schrikt de volgers niet af. Het werkt eerder in hun voordeel dan in hun nadeel. Getuige ook dat Wilders bijna ieder jaar door zowel pers als publiek tot beste politicus wordt verkozen.

Wilders vergeleek de Islam met nazisme, een uitspraak die getuigt van een onvoorstelbaar onbegrip en minachting voor de werkelijkheid. Het klopt dat de fase waarin de Islam zich nu bevindt iets weg heeft van de tijd van de nazi’s, maar dan niet in de rol van dader maar juist van slachtoffer. De moslims vertonen op dit moment duidelijke overeenkomsten met de joden vóór de tweede wereldoorlog die een zwartmakende nazipropaganda moesten ondergaan. Toen de blanke man als ideaal werd gezien en de jood als donker en bedreigend. Uiteindelijk heeft deze nazipropaganda haar rotte vruchten afgeworpen en miljoenen joden werden geleid naar de gaskamers en verbrandingsovens.

Veel moslims zeggen dat het geen zin heeft om het woord tot Wilders te richten om hem tot bedaren of op andere gedachten te brengen, maar we doen het toch in de hoop dat hij een keer luistert. Meneer Wilders, Nederland is niet van u alleen. Nederland is van alle Nederlanders en dus ook van de Nederlandse moslims. Zij hebben even veel recht als u om hier te zijn, te leven en van hun vrijheden te genieten. Zij zijn begaan met de veiligheid van Nederland en zijn net als alle andere Nederlanders bang voor alles wat deze veiligheid in gevaar brengt. Dus hou op met het wegzetten van hen als vreemd, onbetrouwbaar en bedreigend. Gedraag je als waardige politicus en ga je richten op de echte problemen waar Nederland mee te kampen heeft op het gebied van zorg, huisvesting, infrastructuur, economie, veiligheid en polarisatie.

Iemand die kwaad in de zin heeft, heeft geen koran, bijbel of politiek programma nodig om zijn kwaad op de wereld los te laten. Hij kan zich weliswaar verschuilen achter een masker van religie of politiek, maar haal het masker weg en je zult niets anders dan haat en verbittering zien. Als u echt begaan bent met Nederland, breng dan Nederland niet naar de afgrond, zet Nederlanders niet op tegen elkaar en begin u sterk te maken voor een verenigd Nederland. Stop met het verscherpen van tegenstellingen en het zaaien van angst. De moslims zijn een wezenlijk onderdeel van dit land en voelen zich met hart en ziel verbonden met Nederland. Zij hebben net als iedereen recht om hun geloof en overtuiging vrij te belijden en hebben daarvoor niet uw toestemming nodig. Het wordt tijd voor u om hen als volwaardige burgers te erkennen en op te houden met het continu in twijfel trekken van hun Nederlanderschap.

Wij hopen echt dat u dit advies van ons ter harte neemt en dat u voortaan politiek gaat bedrijven vanuit een visie die meer aansluit bij de realiteit, bijdraagt aan constructieve oplossingen en alle Nederlanders dient.

Bestuur stichting as-Soennah
15 februari 2017