Hoeveel moslims wonen er nu écht in Europa?

6222

‘Nederland en Europa Islamiseren’, een uitspraak die ons vaak om te oren vliegt. Maar klopt dit wel en komt dit overeen met de werkelijkheid? Hoeveel procent van de westerse wereld wordt er bevolkt door moslims?

In een onderzoek van Ipsos werd onderzocht wat mensen denken dat het percentage moslims in hun land is en hoe hoog dit in werkelijkheid is.

Frankrijk, Duitsland en Italië behoorden tot de top 3 landen met het meest vertekende beeld. Zo dachten Fransen dat 31% van hun bevolking moslim is. In werkelijkheid is dit percentage slechts 7,5%. Waar de Italianen meenden dat 20% van hun bevolking moslim was, is dit in feite slechts 3,7%. En waar de Duitsers ervan uitgingen dat het percentage moslims in Duitsland 21% was, ligt dit aantal op 5%.

Ook de rest van de wereld maakt een inschattingsfout. Zowel de Verenigde Staten, Engeland als België zaten meer dan 10% van de werkelijkheid af.

Europa islamiseert? Check de feiten, alvorens uit te gaan van de mantra’s en herhaalde leuzen.

Bron: TPO.nl

Team al-Yaqeen
4 januari 2017