Met hoeveel stijgt het aantal moslims?

4201

Het behoorde tot een van de meest terugkerende thema’s in talkshows en verkiezingsdebatten: de Islam in Nederland. Maar wat weten we nu precies over het aantal moslims in Nederland? Hoe snel groeit deze groep? De belangrijkste cijfers op een rij.

Volgens het CBS stijgt het percentage moslims in Nederland enigszins. Ongeveer 5% van alle volwassenen in Nederland noemt zich moslim. Dit blijkt uit een jaarlijkse enquête onder ongeveer 100.000 mensen ouder dan 15. Omgerekend naar de totale bevolking kom men uit op zo’n 850.000 moslims. Het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research gaat uit van 6%; ongeveer 1 miljoen moslims.

De meeste Nederlanders hebben een andere indruk, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos. Het onderzoeksbureau vroeg aan inwoners in 40 landen hoeveel moslims er in hun land wonen. In bijna alle landen werd het aantal zwaar overschat. In Nederland dachten mensen gemiddeld dat 19% van alle inwoners moslim is.

Maar waarom denken mensen dat er zo veel meer moslims in Nederland wonen? In de eerste plaats is de groei van het aantal moslims mogelijk iets groter dan uit de CBS-enquête naar voren komt. In de enquête zijn slechts (jong-)volwassenen gevraagd naar hun geloofsovertuiging. Hierdoor wordt de groei van het aantal kinderen van moslimouders pas meegerekend als ze 15 jaar worden.

Een alternatieve manier om de groei van het aantal moslim in kaart te brengen, is door te kijken naar de groei van het aantal eerste en tweede generatie migranten uit landen waar veel moslims wonen. Volgens deze grove schatting zijn er de afgelopen tien jaar netto ongeveer 200.000 moslims bij gekomen (een groei van 1 procentpunt). Het zijn voor het merendeel tweede generatie migrantenkinderen die hier geboren zijn. Het zou dus meer zijn dan uit de CBS-enquête naar voren komt.

Wat naar alle waarschijnlijkheid ook een rol speelt is dat, anders dan vaak gedacht, de meeste migranten in Nederland geen moslim zijn. De bevolking is de afgelopen 10 jaar gegroeid met ongeveer 600.000 eerste en tweede generatie migranten, voor een groot deel Polen, Marokkanen, Turken en Chinezen. Een derde daarvan is moslim, als je uitgaat van de schatting van 200.000 moslims.

De groep niet-moslimmigranten groeit dus sneller dan de groep moslimmigranten. Terwijl de groep niet-moslimmigranten volgens deze berekening groeide met ongeveer 25% in de afgelopen 10 jaar. Het aantal moslimmigranten groeide met ongeveer 15%.

Ook speelt mee dat de zichtbaarheid van moslims in Nederland is toegenomen. Naast dat er de afgelopen jaren enkele grotere moskeeën zijn gebouwd, is ook het moskeebezoek toegenomen. De meest recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau dateren echter van 2011. Er kan inmiddels veel veranderd zijn. Er blijkt daaruit een grote toename van met name het percentage tweede generatie Turken en Marokkanen dat wekelijks een moskee bezoekt.

Tenslotte is het voor sommige mensen waarschijnlijk moeilijk in te schatten hoeveel moslims er daadwerkelijk in Nederland wonen. Dit omdat ze in een gemeente wonen met weinig moslims. Meer dan 3 miljoen mensen wonen in een gemeente met minder dan 1% moslims, zoals Hardenberg en Schagen. Zo’n 2,5 miljoen mensen wonen in een gemeente met meer dan 10% moslims, zoals Amsterdam, Gouda en Leerdam.

Bron: NOS.nl

Team al-Yaqeen
15 maart 2017