“Minister Koolmees zet democratische rechtsorde onder druk”

2420

In zijn strijd tegen ‘problematisch gedrag’ en ‘ongewenste buitenlandse financiering’ van maatschappelijke en religieuze organisaties zet minister Koolmees de democratische rechtsorde onder druk in plaats van deze te beschermen. Dat schrijft Tom Zwart, hoogleraar crosscultureel recht aan de Universiteit Utrecht.

Een uitermate interessant artikel die je doet nadenken over de manier van het huidige politieke klimaat in Nederland.

Professor doctor Tom Zwart: “Door middel van deze brief zet de minister de democratische rechtsorde onder druk in plaats van deze te beschermen. Deze schade had echter gemakkelijk voorkomen kunnen worden. In de eerste plaats is de door de minister gepresenteerde aanpak een oplossing op zoek naar een probleem. De minister is er tot nu toe namelijk niet in geslaagd om ook maar één voorbeeld te geven van ‘ongewenste financiering’, hoewel moslimorganisaties hem daarom al meermalen hebben gevraagd. Daarnaast bestaat er binnen de moslimgemeenschap maar weinig draagvlak voor buitenlandse financiering en juist erg veel steun voor het tegengaan van onrechtmatig gedrag. ”

Lees het hele artikel op: Republiekallochtonie.nl

Team al-Yaqeen