Overlijdensbericht Sheikh Shoecayb al-Arna’oet

8776

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Op donderdag 27 oktober 2016 heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele Sheikh Shoecayb al-Arna’oet is overleden. Het leven van de Sheikh stond volledig in het teken van kennis. Zo heeft hij honderden revisies op verschillende boeken geschreven, waarvan zijn revisie op de Moesnad van Imam Ahmad – bestaande uit vijftig volumes – wellicht één van zijn meest bekende is. Ook heeft hij gewerkt aan tal van andere boeken op het gebied van Hadieth, Fiqh, Tafiser, Koran en vele andere Islamitische wetenschappen. Door de jaren heen heeft hij verschillende functies bekleed. De Sheikh, geboren in Damascus, leefde de laatste dertig jaar in Jordanië, waar hij gisteren op 89-jarige leeftijd overleed.

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem het hoogste Paradijs te schenken.

Team al-Yaqeen
28 oktober 2016