Salafisme als gevaarlijk bestempelen, is onvolledig en onjuist

3175

“In het rapport ‘Salafisme in Nederland belicht’ bespreken Maurits Berger, Merel Kahmann, Siham el Baroudi en Ahmed Hamdi, het wetenschappelijk onderzoek naar het fenomeen salafisme in de periode 2004 en 2018. Zij concluderen daarbij het volgende: ‘Uit de wetenschappelijke literatuur over ‘salafisme’ in Nederland van 2004 tot 2018 kunnen we concluderen dat de wijze waarop deze term in het publieke en politieke debat wordt gebruikt, namelijk als een enkelvoudige beweging die negatief of zelfs gevaarlijk zou zijn voor de Nederlandse samenleving, anno 2018 een onvolledig en soms zelfs onjuist beeld geeft van de werkelijkheid. Dit beeld is niet opzettelijk gecreëerd, maar is de resultante van de wijze waarop het onderzoeksveld naar salafisme zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld.’

Om tot deze conclusie te kunnen komen gaan ze achtereenvolgens in op hoe in de literatuur ‘salafisme’ omschreven wordt, hoe er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende stromingen en aspecten van ‘salafisme’, de omvang van verschillende gemeenschappen, de interne discussies, de bredere maatschappelijke impact, het aanpassingsvermogen, invloed vanuit het buitenland, de behoeften waarin het salafisme voorziet en de lacunes in dat onderzoek. Het is prettig te zien dat de auteurs hun best hebben gedaan de nuances van de verschillende studies over salafisme naar voren te brengen en het onderwerp op evenwichtige wijze bespreken.”

Deze bespreking richt zich op de drie kritiekpunten:

  • Het gebruik van de term ‘salafisme’;
  • Het werk van NCTV en AIVD
  • De relatie tussen het gebruik van de term in het politieke debat en de ontwikkelingen binnen het onderzoeksveld;

 

Lees het hier: Religionresearch.org

Team al-Yaqeen