Ziekenhuizen gaan boerkaverbod niet handhaven

4325

Meerdere ziekenhuizen zijn niet voornemens het boerkaverbod te gaan handhaven. Zij achten het verbod op gezichtsbedekkende kleding onwenselijk omdat het een aanleiding kan zijn tot het mijden van noodzakelijke zorg. De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) is tevens van mening dat handhaving van deze wet geen taak is die hoort bij ziekenhuizen.

Vanaf 1 augustus is het niet toegestaan om in overheidsgebouwen, zorginstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer gezichtsbedekkende kleding te dragen. Wie dit toch doet, kán door een medewerker worden verzocht om de gezichtsbedekking af te doen of anders de plek te verlaten.

Precies in dat woordje ‘kan’ zit de crux. Volgens het Albert Schweitzer ziekenhuis, met locaties in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht, biedt de wettekst instellingen de mogelijkheid om zelf af te wijken van het verbod en toe te staan dat gezichtsbedekkende kleding wordt gedragen.

De raad van bestuur van het ziekenhuis is daarom tot het besluit gekomen het boerkaverbod voorlopig nog niet te handhaven. Dat houdt in dat gezichtsbedekkende kleding in het ziekenhuis wordt gedoogd. Beveiligers zullen de personen in kwestie dus niet hierop aanspreken of hier de politie over inlichten.

Weigeren

Een patiënt met een boerka of nikab zal pas in de beslotenheid van een behandelkamer verzocht worden de gezichtsbedekkende kleding af te doen om haar identiteit vast te stellen en medisch onderzoek uit te voeren. Indien zij dit hier weigert kan de behandelaar besluiten het onderzoek of de behandeling niet uit te voeren. Voor levensbedreigende situaties wordt een uitzondering gemaakt.

,,Het is geen politiek besluit’’, aldus woordvoerder Frank van den Elsen. ,,Wij vinden het recht op toegankelijke zorg het zwaarst wegen van alles. En wij vrezen dat vrouwen die hun sluier af moeten doen, het ziekenhuis zullen mijden.’’

Wie met gezichtsbedekkende kleding een ziekenhuis betreedt, loopt het risico op een boete van €150. Het Erasmus MC en het Maasstad Ziekenhuis zullen er geen politie bij halen als iemand weigert de kleding uit te doen. ,,Dat doen we alleen als iemand zich misdraagt’’, aldus de Rotterdamse ziekenhuizen.

Vrouw

Bij het Meander Medisch Centrum in Amersfoort zijn er nauwelijks mensen met gezichtsbedekkende kleding. ,,Als  toch iemand zich meldt in een boerka, dan wordt die persoon toegelaten tot het ziekenhuis en niet bij de balie weggestuurd. De identificatie en verificatie waartoe wij verplicht zijn, wordt dan door de behandelend arts achter gesloten deuren gedaan. We streven ernaar dat deze arts altijd een vrouw is.”

Een ziekenhuis kan van de wetgeving afwijken, zegt ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). ,,Maar het heeft niet onze voorkeur, omwille van de helderheid.’’

De koepelorganisatie van academische ziekenhuizen, de NFU, geeft aan dat handhaving een zaak is van politie en justitie.

Artsenfederatie KNMG sprak zich in 2015 al uit tegen het boerkaverbod en wijst zorginstellingen erop dat deze wet ‘niet verplicht tot het informeren van de politie wanneer iemand met gezichtsbedekkende kleding de zorginstelling binnenkomt’.

Inschatting

Een woordvoerder van minister Ollongren bevestigt dat ‘de overheid inderdaad niet over deze gebouwen gaat’. ,,Maar we hebben afspraken gemaakt met de sectoren hoe dit verbod moet gaan werken en verwachten dat zij gaan doen wat zij moeten doen. Daarbij is het aan medewerkers om zelf een inschatting te maken. Als er bijvoorbeeld een vrouw met nikab met een zwaargewond kind het ziekenhuis binnenkomt, dan is dat niet het moment voor een discussie.’’

Het volledige artikel is te lezen op: AD.nl

Team al-Yaqeen