Gestolen bezit teruggeven

9102

Vraag:

Ik ben niet in staat om de rechten van de mensen (van wie ik vroeger heb gestolen) terug te geven, omdat ik hen niet ken. Dit is echter wel één van de voorwaarden voor het tonen van berouw. Wat moet ik in dit geval doen?

Antwoord:

Als je deze mensen, van wie jij hun bezit hebt gestolen of anderszins hebt ontvreemd, niet kent en ook niet weet wie hun erfgenamen zijn, dan kun je hetgeen je van hen hebt gestolen doneren. Dit dien je te doen met de intentie jezelf te ontdoen van wat je hebt gestolen. En Allah, de Verhevene, weet wat aan hen toebehoort en Hij zal hen (op basis daarvan) belonen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Iclaam al-Mucaasirien bi-Fataawa Ibn cOethaymien,blz. 187)