Hoe kan het geloof worden versterkt?

2176

Vraag:

Op welke manier kan een persoon zijn geloof versterken?

Antwoord:

Ibn ul-Qayyim (moge Allah genadig met hem zijn) heeft hierover prachtige en zeer waardevolle woorden geschreven in zijn boek “Het complete antwoord voor degene die vraagt naar het genezende medicijn”.

Hij geeft aan dat het versterken van het geloof gebeurt door veelvuldig te kijken naar de Tekenen van Allah. Zowel de tekstuele tekenen in de Koran als de zichtbare tekenen door te kijken naar Zijn magnifieke schepping. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag bevinden zich zeker tekenen voor de bezitters van verstand.”

(Soerat Aali ʿImraan: 190)

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het geloof van een dienaar zal vermeerderen, verstevigen en versterken door het veelvuldig kijken naar de Tekenen. Ongeacht dit gaat over de zichtbare of de tekstuele tekenen. En bij Allah wordt hulp gevraagd.”

Sheikh Abdoel-Kariem al-Khoedayr