Neemt een goede daad de plaats in van een slechte daad?

4976

Vraag:

Hoe neemt een goede daad een slechte daad weg? Betekent dit dat de slechte daad gewist wordt en de goede daad blijft staan?

Antwoord:

Inderdaad, dit is wat Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, het goede neemt het slechte weg.”

(Soerat Hoed: 114)

Op basis hiervan is het zo dat wanneer na een slechte daad een goede daad verricht wordt, deze (slechte daad) weggenomen en weggewist wordt. Dit is des te meer het geval wanneer deze goede daad plaatsvindt in de vorm van het tonen van berouw voor deze zonde. Berouw doet namelijk datgene wat daarvoor heeft plaatsgevonden teniet. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden.”

(Soerat az-Zoemar: 53)

Sheikh Moehammad ibnoe Saalih al-ʿOethaymien