Correcte tijd voor het betalen van Zakaat ul-Fitr

8145

Vraag:

Wat is het correcte tijdstip om Zakaat ul-Fitr te betalen? Is dat het gebed van de imam, het gebed dat door iemand zelf wordt verricht, of op het tijdstip van het gebed? Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Zakaat ul-Fitr moet vóór het ʿIed-gebed betaald worden. In de overlevering van Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) staat: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) beval Zakaat ul-Fitr als reiniging voor de vastende van ijdele en onzedige praat, en om de behoeftigen te voeden. Voor degene die het betaalt voor het (ʿIed-)gebed is het een geldige Zakaat ul-Fitr. Voor wie het na het gebed betaalt, (daarvan) is het een (normale) liefdadigheid.”

(Aboe Daawoed en Ibn Maadjah
Geclassificeerd als Hasan door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Abie Daawoed)

De waarschijnlijke betekenis van de overlevering koppelt de tijd van Zakaat ul-Fitr aan het ʿIed-gebed. Op het moment dat jouw plaatselijke imam klaar is met het gebed, is de tijd ervoor tot een einde gekomen. Het gebed dat een individu alleen verricht, heeft er niets mee te maken. Als dat wel zo was, dan zou er geen specifieke tijd voor zijn (voor het gebed). Dus dat wat telt is het gebed van de imam. Maar als een persoon op een plek is waar geen (gezamenlijk) ʿIed-gebed verricht wordt, zoals in de woestijn, dan zou hij het moeten betalen op de tijd dat het betaald wordt in de dichtstbijzijnde stad.

Al-Bahoetie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Het is het beste om Zakaat ul-Fitr te betalen op de dag van ʿIed vóór het gebed of rond dat tijdstip in een plek waar geen ʿIed(-gebed) verricht wordt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft opgedragen dat het betaald moet worden, voordat de mensen naar het gebed gaan volgens de overlevering van Ibn ʿOmar. Sommige zeiden dat het het beste is om het te betalen als je naar de gebedsplaats gaat.”

(Kasshaaf ul-Qinaaʿ, boekdeel 2, blz. 252)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com