Is slachten verplicht op cIed ul-Adhaa?

21057

Vraag:

Is slachten verplicht op cIed ul-Adhaa?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meningen zijn hierover verdeeld. Sommige geleerden menen dat het verplicht is en anderen niet. De meest correcte mening is de mening van de meerderheid van de geleerden, waaronder Imam Maalik, Imam ash-Shaaficie, Imam Ahmad. Zij zeggen namelijk dat deze daad sterk aanbevolen is. Dit op basis van de volgende overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Als de eerste tien dagen (van Dhoel-Hidjjah) aanbreken en iemand het voornemen heeft om te slachten, dan onthoudt hij zich van het afknippen van zijn haren en nagels.”

(Moeslim)

Het feit dat de Profeet zegt “…en iemand het voornemen heeft om te slachten” geeft aan dat het niet verplicht is, zoals Ibnoe Qoedaamah heeft gezegd in Sharh ul-Kabier, boekdeel 5, blz. 227. De Profeet laat het slachten dus afhangen van iemands wil. Ditzelfde zegt ook Imam ash-Shaaficie.

Ook zegt Imam Ibnoe Hazm in zijn boek al-Moehallaa, boekdeel 8, blz. 9: “Er is geen bewijs te vinden waaruit blijkt dat iemand van de metgezellen het slachten als verplicht beschouwde.”

Team al-Yaqeen