Vergeten Zakaat ul-Fitr te betalen voor het ʿIed-gebed

6073

Vraag:

Wat is de regelgeving omtrent degene die vergeet Zakaat ul-Fitr te betalen en het zich pas herinnert na het ʿIed-gebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er rust op hem geen zonde. Hij wordt vrijgesteld vanwege zijn vergeetachtigheid, maar hij dient het wel te betalen zodra hij het zich herinnert.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) is gevraagd over degene die vergeet om Zakaat ul-Fitr op tijd te betalen en hij antwoordde: “Er is geen twijfel over mogelijk dat het betalen van Zakaat ul-Fitr voor het ʿIed-gebed de Soennah is, zoals bevolen door de Profeet (vrede zij met hem). Er is echter niets mis met wat jij hebt gedaan. Het betalen na het gebed is acceptabel. Alle lof zij Allah. Ondanks dat er in de overlevering staat dat het een gewone liefdadigheid is, betekent dit niet automatisch dat het niet geaccepteerd wordt en niet op de juiste wijze is gedaan. Dus wij hopen dat het acceptabel is en dat het gezien wordt als gewone Zakaat, omdat jij het niet expres hebt uitgesteld. Je was het namelijk vergeten. En Allah, de Verhevene, zegt in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah, de Verhevene, zegt (op dit vers): “Ik zal dat doen.” Dus Hij heeft de smeekbeden van Zijn gelovige dienaren beantwoord en (Hij) zal hen niet straffen als zij vergeten of een fout maken.”

(Madjmoeʿ Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 14, blz. 217)

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Eenieder die het voor het gebed betaalt, het is een geldige Zakaat. En eenieder die het na het gebed betaald, dan het is een normale liefdadigheid”, tenzij een individu een reden heeft zoals het vergeten om het te betalen en hij herinnert het zich pas na het gebed. Of hij had de intentie om het te geven aan degene die het normaal namens hem betaalt, maar achteraf komt hij erachter dat de gevolmachtigde het niet heeft betaald, dus betaalt hij het daarna zelf. Of hij komt er te laat achter dat het al ʿIed is en betaalt het na het gebed. Als er een geldige reden is, dan is er niets mis met het geven ervan na het gebed en in dat geval is het acceptabel. De Profeet (vrede zij met hem) zei over het gebed: “Degene die slaapt en een gebed mist of vergeet, laat hem bidden zodra hij het zich herinnert.” In dit geval is het met betrekking tot het gebed, de grootste verplichting die op tijd verricht moet worden. Het is dus meer gepast in andere zaken.”

(Fataawa Noer ʿala ad-Darb)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com