Hadj met Haraam geld

18183

Vraag:

Mijn vrouw heeft de afgelopen tijd werk verricht wat islamitisch gezien niet toegestaan is. Zij heeft inmiddels een andere baan gevonden. Met het geld wat zij op een verboden manier heeft verdiend, willen wij de Hadj bekostigen voor mijn vader en moeder. Is dit toegestaan of niet?

 Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het geld voor de Hadj-uitgaven van een persoon dient Halaal en van een goede bron afkomstig te zijn. Geld dat Halaal is, helpt je Allah te gehoorzamen en te aanbidden en weerhoudt van het verrichten van zonden. Men vreest dat als een persoon de Hadj verricht met Haraam (verboden) geld, Allah zijn Hadj niet zal accepteren. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Allah is Goed en accepteert slechts het goede.”

(Moeslim)

Ibn cAbdoes (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Let erop dat de pilaar en het fundament van de religie voedsel is dat wordt vergaard middels Halaal (toegestane) middelen. Als een persoon een goede bron van inkomsten heeft, dan zullen zijn daden zuiver zijn. Voor wie geen goede bron van inkomsten heeft, bestaat de vrees dat zijn gebed, vasten, Hadj, inspanningen omwille van Allah en alle andere daden niet worden geaccepteerd. Dit omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah aanvaardt slechts (de daden) van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Maa’idah: 27)

cOmar keek eens naar biddende mensen en zei: “Ik word door niemand van jullie misleid door jullie veelvuldig heffen en verlagen van het hoofd. Religieuze toewijding betekent voorzichtigheid met betrekking tot de Grenzen van Allah. Het wegblijven van datgene dat Allah heeft verboden en handelen naar datgene dat Allah heeft toegestaan en geboden.”

Ibn cOmar zei: “De beste pelgrims zijn degenen met de zuiverste intenties, reinste inkomsten en sterkste geloof.”

(al-Madkhal, boekdeel 4, blz. 210 van Ibn ul-Haadjib al-Maalikie)

Het is verhaald dat sommige imams hebben gezegd: “Als je de Hadj verricht met geld dat afkomstig is van een bron die Haraam is, dan heb niet jij de Hadj verricht maar je rijdier!”

Allah accepteert niets anders dan het goede. Niet van iedereen die de Hadj verricht, zal het geaccepteerd worden.

In ‘Mawaahib ul-Djaliel Sharh Moekhtasar Khaliel’ staat vermeld: “Eenieder die de Hadj verricht met Haraam geld, zijn Hadj is niet acceptabel. Zoals duidelijk vermeld is door meerdere geleerden. Dat is omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden voor acceptatie. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah aanvaardt slechts (de daden) van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Maa’idah: 27)

Een aantal geleerden, zoals al-Ghazaalie, al-Qaraafie, al-Qoertoebie en an-Nawawie, wijzen erop dat de Hadj in dit geval niet acceptabel is. Al-Ghazaalie overlevert dit van Ibn cAbbaas en dit is voldoende bewijs.

(Mawaahib ul-Djaliel Sharh Moekhtasar Khaliel; boekdeel 2, blz. 530)

Sheikh Aboe cAbdillaah Moehammad ibn Roeshayd al-Baghdaadie zegt in zijn Qasiedah (lofdicht), die bekend staat als ‘adh-Dhahabiyyah’, met betrekking tot de rituelen van de Hadj: “Verricht de Hadj met geld waarvan je zeker bent dat de inkomsten Halaal zijn. En blijf weg van Haraam inkomsten. Wie Haraam inkomsten gebruikt voor de Hadj, hoeft geen moeite te doen om de Hadj te verrichten. Want elke keer dat hij de Talbiyah opzegt (labbayk Allaahoemma labbayk, oftewel: hier ben ik, o Allah, hier ben ik), zal Allah antwoorden door zijn Hadj te verwerpen.”

Het is überhaupt niet toegestaan om gebruik te maken van Haraam inkomsten. Het tonen van berouw hiervoor betekent ervan afkomen en het uitgeven aan liefdadigheid.

Als je dit geld besteedt aan je vader en moeder, dan betekent dit dat jij er voordeel van hebt omdat jij dit gebruikt en aan hen besteedt zoals jij verplicht bent te doen. En daarom is dit niet toegestaan.

Als je geen Halaal geld hebt waarmee jij en je echtgenote de Hadj kunnen verrichten, wacht dan totdat je Halaal geld hebt verdiend om de Hadj te verrichten. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En het is de mensen verplicht gesteld om voor Allah de hadj naar het Huis te verrichten, voor wie in staat is om daarnaartoe te gaan.”

(Soerat Aali cImraan: 97)

Als Allah jou begunstigt met goed en Halaal inkomen, dan dien jij je te haasten om de Hadj te verrichten.

Wij vragen Allah om jouw en onze goede daden te accepteren en te helpen oprecht berouw te tonen.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Moehammad Saalih al-Moenaddjid