Hadj of liefdadigheid uitgeven?

5675

Vraag:

Als men de verplichte bedevaart heeft verricht, is het dan beter om dit te herhalen of liefdadigheid uit te geven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “De bedevaart is (oorspronkelijk) beter dan het uitgeven van de niet verplichte liefdadigheid. Maar als hij arme familieleden heeft of arme mensen met schulden kent, dan is het uitgeven van liefdadigheid (aan hen) beter.”

(al-Ikhtiyaaraat, blz. 206)

Het voorzien van een behoeftige1 is namelijk beter dan een aanbevolen bedevaart en een aanbevolen cOemrah. Het voeden van een behoeftige is een verplichting die op alle moslims rust (Fard Kifaayah). Als een individu deze verantwoordelijkheid niet op zich neemt, dan zondigt de hele gemeenschap. Een extra bedevaart en cOemrah zijn aanbevolen. Als ze elkaar in de weg staan, dan krijgt de Fard Kifaayah de voorkeur. De beloning voor het bewerkstelligen van een Fard Kifaayah is groter dan de beloning voor het bewerkstelligen van een aanbevolen zaak. Het voordeel (van een daad) beïnvloedt namelijk de beloning ervan.

cAbdoellaah ibn ul-Moebaarak vertrok op Hadj en kwam een meisje tegen dat tegen hem zei: “Mijn broer en ik hebben niets anders dan een Izaar (kledingstuk). Ook hebben wij geen voedsel, behalve wat wordt weggegooid. Sinds enkele dagen is het voor ons toegestaan om van het kadaver te eten.” Hierop gaf hij zijn Hadj-geld aan hen en zei: “Dit is beter dan het dit jaar verrichten van de bedevaart.” Waarna hij vertrok.

(al-Bidaayah wan-Nihaayah)

Iemand zei eens tegen al-Hasan al-Basrie: “Ik heb de bedevaart meerdere keren verricht.” Waarop hij tegen hem zei: “Jij hebt al de bedevaart verricht, (dus) bezoek je familie, help de behoeftigen en wees goed tegen je buren.”

(az-Zoehd van imam Ahmad)

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

1. Bijvoorbeeld door te voeden, helpen in het afbetalen van een schuld, jongere huwen die hier de middelen niet voor heeft of anderzins ondersteunen.