Mag een Moehrim zijn haar kammen?

5833

Vraag:

Is het voor een Moehrim (iemand die in staat van Ihraam verkeert) toegestaan zijn haren te kammen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “De Moehrim dient zijn haar niet te kammen. De pelgrim dient er namelijk stoffig en ongekamd uit te zien. Er is niets op tegen dat hij zijn haar wast. Echter kan het kammen ervoor zorgen dat er haar uitvalt. Als er door het krabben of wrijven op het hoofd onbedoeld iets van het haar van de Moehrim uitvalt, dan rust er in dit geval op hem geen zonde. Hij had namelijk niet de intentie om bewust deze haren te verliezen.

Er dient opgemerkt te worden dat daden die in staat van Ihraam verboden zijn toch onbewust verricht worden, door een fout of vergeetachtigheid, dat er in zo’n situatie geen zonde rust. Allah zegt namelijk in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen blaam als jullie daarin een fout maken, behalve datgene wat jullie (vanuit jullie) harten bewust doen. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Ahzaab: 5)

“Onze Heer, bestraf ons niet als wij vergeten of fouten maken.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

En Allah heeft gezegd: “Ik zal dat doen.”

Fataawa Arkaan ul-Islaam
(blz. 521-522)