De wijze van Salaat ul-Khoesoef

15790

Vraag:

Hoe wordt het gebed voor zons- maansverduistering verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Salaat- ul-Khoesoef[1] en al-Koesoef[2] worden als volgt verricht:

De Imam leidt het gebed dat bestaat uit twee gebedseenheden. Tijdens iedere gebedseenheid wordt er twee keer lang gelezen, twee keer lang Roekoeʿ verricht en twee keer lang de Soedjoed. Alle handelingen van de eerste gebedseenheid (recitatie, Roekoeʿ en Soedjoed) duren langer dan de handelingen van de tweede gebedseenheid.

Na het gebed neemt de Imam vervolgens het woord om de mensen te vermanen over het verschijnsel van zons- en maansverduistering. Hij vertelt hierbij dat het twee tekenen van Allah betreffen waarmee Hij Zijn dienaren angst inboezemt. En dat de moslims bij het zien van dit verschijnsel zich moeten haasten tot het gebed en goede daden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) aangaf. Hij zei namelijk: “De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei hij (vrede zij met hem) in een andere overlevering: “…wanneer jullie dit aanschouwen, wend jullie dan tot het gedenken van Allah, het smeken van Hem en het vragen om vergeving.”

(al-Boekhaarie)

Team al-Yaqeen

[1] al- Khoesoef: maansverduistering.

[2] al-Koesoef: zonsverduistering.