Soedjoed us-Sahw achter de imam

5305

Vraag:

Als een persoon zich laat bij het gebed aansluit en de imam zich vergist en de Soedjoed us-Sahw (prosternatie van vergeetachtigheid) voor of na de Salaam verricht, dient hij dan de Soedjoed us-Sahw opnieuw te verrichten nadat hij het gebed heeft voltooid? Kan de Soedjoed us-Sahw tweemaal worden verricht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als de imam vergeet en vervolgens Soedjoed us-Sahw (prosternatie van vergeetachtigheid) vóór de Salaam verricht, dan dient degene die zich laat bij het gebed heeft gevoegd hem hierin te volgen. Dit omdat hij verbonden is aan zijn imam totdat die de Salaam verricht. Als hij dan de rest van het gebed voltooit, dient hij opnieuw Soedjoed us-Sahw te verrichten. Dit omdat de prosternatie die hij met de imam heeft verricht er normaliter niet bij hoort. De prosternatie van vergeetachtigheid kan niet tijdens het gebed verricht worden. Daarentegen was de prosternatie met de imam slechts vanwege het volgen van de imam.

Echter, als de fout van de imam plaatsvond voordat de laatkomer zich bij het gebed voegde, dan dient hij de prosternatie (van vergeetachtigheid) niet te herhalen. Dit omdat het oordeel over de fout van zijn imam niet op hem van toepassing is, aangezien het plaatsvond voordat hij zich bij het gebed voegde.

Als de imam de prosternatie van vergeetachtigheid na de Salaam verricht, dan dient de laatkomer niet met hem te prosterneren. Dit omdat het volgen van de imam in dit geval niet mogelijk is, behalve totdat hij de Salaam verricht. De laatkomer kan dit niet doen aangezien hij de Salaam niet verricht totdat hij zijn eigen gebed heeft voltooid.

Als de fout van de imam plaatsvond voordat hij zich bij hem voegde, dan hoeft hij de prosternatie van vergeetachtigheid niet te verrichten. Dit omdat de fout van de imam niet op hem van toepassing is. Als de fout echter plaatsvond nadat hij zich bij hem voegde, dan dient hij met hem te prosterneren nadat hij de Salaam heeft verricht.

Sommige van bovenstaande kwesties zijn gebaseerd op correcte overleveringen, zoals het feit dat degene die het gebed achter de imam verricht, zijn imam dient te volgen in het verrichten van de prosternatie van vergeetachtigheid. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De imam is slechts aangesteld om te volgen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Andere kwesties zijn daarentegen gebaseerd op een correcte kijk op zaken, zoals eerder is uitgelegd in het (hoofdstuk) “het motiveren van religieuze regelgevingen.” Zie hiervoor: ash-Sharh ul-Kabier ʿalal-Moeqniʿ en Madjmoeʿ Sharh ul-Moehaddhab.

En Allah weet het het beste

Islamqa.com