Te laat komen voor het vrijdaggebed

11913

Vraag:

Wat dient een persoon te doen die te laat komt voor het vrijdaggebed, terwijl de imaam reeds de tashahhoed verricht? Moet hij dan vier of toch twee rakacaat (gebedseenheden) verrichten?

Antwoord:

Als iemand naar de moskee komt tijdens het vrijdaggebed, terwijl de imaam de tashahhoed aan het verrichten is, dan is het vrijdaggebed aan hem voorbij gegaan. Hij begint met de houding waarin de imaam zich bevindt en volgt hem hierin. Hierna bidt hij alleen verder met de intentie om het dhoehr gebed te verrichten. Dit op basis van de uitspraak van de profeet (vrede zij met hem):

"Wie een rakcah van het gebed haalt, heeft het (gezamenlijke) gebed gehaald."

Dit wil zeggen dat wanneer iemand minder dan één rakcah meebidt, hij het gebed niet heeft gehaald. Er is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) zei:

"Wie een rakcah van het vrijdaggebed weet te halen, heeft dan ook het vrijdaggebed gehaald." (overgeleverd door an-Nasaaï en al-Haakim)

Men heeft het vrijdaggebed dus gehaald wanneer hij één rakcah weet te halen. In dat geval rest hem alleen de tweede rakcah nog te verrichten, nadat de imaam het gebed heeft beëindigd.

Sheich Mohammed ibn Saalih Al-cOethaymeen