Zakaat vervroegd betalen

7364

Vraag:

Ik heb vorig jaar mijn Zakaat betaald in de maand Dhoel-Qaʿdah en dit jaar wil ik het betalen in de maand Ramadan. Is het toegestaan om de Zakaat te vervroegen?

Antwoord:

Ja, het is toegestaan om de Zakaat te vervoegen. Wat verboden is, is om de Zakaat uit te stellen, mits er sprake is van noodzaak. Een voorbeeld hiervan is dat men Zakaat moet betalen over zijn geld, maar er op dat moment niet bij kan. In dat geval is er niets op tegen om het uit te stellen.

Wel dient hij vast te leggen wat hij in die maand aan Zakaat moet betalen. Maar omdat hij op dat moment niet beschikt over liquide middelen, stelt hij het uit. Hier is niets op tegen. Maar het zonder reden doen, is niet toegestaan. Wel is het toegestaan om de Zakaat te vervoegen.

Sheikh Moehammad ibn Saalih al-ʿOethaymien
(Fataawa wad-Doeroes fil-Masdjid il-Haraam, tape 13)