Beloning in de Ramadan

803

Vraag:

De vrouw besteedt vaak veel tijd in de keuken, bezig met het bereiden van verschillende soorten gerechten. Hierdoor mist ze de kans om profijt te trekken van de tijd tijdens de maand (Ramadan), o sheikh. Is er enig advies voor haar en zal ze beloond worden voor het bereiden van gerechten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, zij zal hiervoor beloond worden. Dit omdat zij gerechten bereid voor vastende mensen. En dit behoort tot het samenwerken middels rechtschapenheid en godsvrucht. Zij wordt hiervoor dus beloond.

Het koken en werken belet haar niet in het verrichten van Tasbieh (het zeggen van: SoebhaanAllaah, Tahliel (het zeggen van: Laa ilaaha illAllaah) en Takbier (het zeggen van: Allaahoe akbar). Ook belet het haar niet van het reciteren van hetgeen ze gememoriseerd heeft van de Koran. Het koken belet haar niet van het gedenken van Allah, de Almachtige en Majestueuze.

Sheikh Saalih al-Fawzaan