Het verspillen van de tijd tijdens Ramadan

16672

Vraag:

Sommige moslims, die gedurende Ramadan vasten, brengen het grootste deel van hun tijd door met het kijken naar videofilms, soap-series, het spelen van kaarten enzovoorts. Wat is het oordeel hierover?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Moslims moeten, ongeacht of ze nu wel of niet vasten, Allah vrezen met betrekking tot hoe zij hun tijd doorbrengen, met wat ze wel of niet doen. Zij moeten datgene wat Allah heeft verboden vermijden; onder andere het kijken naar obscene films, die dingen laten zien die Allah heeft verboden, zoals; (afgods)beelden, naakte en halfnaakte afbeeldingen, gezang, muziekinstrumenten, misleidende ideeën, afkeurenswaardige programma’s of andere zaken die op t.v. worden getoond die tegen de Wetten van Allah indruisen.

Elke moslim moet, ongeacht of hij nu wel of niet aan het vasten is, kaartspelen en soortgelijke spelen vermijden, want dit getuigt van slechtheid en het zich bezighouden met verwerpelijke daden. Omdat het ook één van de oorzaken is waardoor het hart verhard en verziekt wordt, leidt dit ertoe dat een persoon lichtvaardig zal omgaan met de Wetten van Allah en dat hij de bevelen van Allah, zoals het gezamenlijke gebed en andere verplichtingen, maar zeer moeizaam kan nakomen. Ook zorgt dit ervoor dat hij veel dingen zal doen die haraam zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat (i.e. muziek, gezang)kopen om te doen afdwalen van de Weg van Allah, zonder kennis en die het (de Weg van Allah of de versen van de Koran)bespotten. Zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.”

(Soerat Loeqmaan: 6)

En Hij beschrijft de dienaren van de Meest Genadevolle op de volgende wijze (interpretatie van de betekenis):

En (ook)degenen die geen az-Zoer (valse getuigenissen)afleggen. En wanneer zij voorbij komen aan onzinnige gepraat, gaan zij daar waardig aan voorbij.

(Soerat al-Foerqaan: 72)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “In mijn Oemmah (gemeenschap) zullen er mensen zijn die zedenloosheid en zijde (voor de mannen)en wijn en Macaazif (letterlijk: muziekinstrumenten)zullen toestaan.”

(al-Boechari)

Met zedenloosheid wordt het openlijk plegen van overspel bedoeld en met muziekinstrumenten wordt ook gezang bedoeld. Allah heeft de moslims alle zaken die leiden naar haraam zaken verboden en ongetwijfeld behoort het kijken naar slechte films en de verdorvenheden die op t.v. worden getoond tot deze zaken. Op zijn minst leidt het ertoe dat hij deze zaken te lichtvaardig opvat zonder dat hij deze verwerpt.

En Allah is Degene Wiens hulp wij zoeken.

Sheich cAbd al-cAziz Bin Baaz