Slapen gedurende de dagen van Ramadan

36212

Vraag:

Wat is het oordeel over het urenlang slapen gedurende de dagen van Ramadan? Wat is tevens het oordeel over het vasten van degene die doorslaapt en de verplichte gebeden aan zich voorbij laat gaan? Ook zouden wij het oordeel willen weten over degene die slechts opstaat voor het verrichten van het verplichte gebed en vervolgens weer gaat slapen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Dit is een vraag waarin twee situaties worden benoemd. In de eerste situatie betreft het iemand die gedurende de dagen van Ramadan urenlang slaapt. Er bestaat geen twijfel dat deze persoon zichzelf onrecht aandoet en ongehoorzaam is aan Allah door de gebeden niet binnen hun tijden te verrichten. Behoort hij daarnaast tot degenen die verplicht zijn het gezamenlijke gebed bij te wonen, dan wordt het missen hiervan hem ook kwalijk genomen.a

Deze daad die hij verricht is verboden en doet de beloning van zijn vasten afnemen. Deze persoon kunnen we vergelijken met iemand die een paleis bouwt en een stad verwoest. Op hem rust de plicht van het tonen van berouw voor deze daad en het verrichten van de gebeden binnen hun tijd. Dit zoals Allah beveelt, zeggende:

“Voorwaar, de gebeden zijn de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’:103)

De tweede situatie betreft een persoon die de gebeden binnen hun tijd en gezamenlijk in de moskee verricht. Hij is geen zondaar, maar hij is wel iemand die heel veel goeds aan zich voorbij laat gaan. De vastende persoon hoort zich bezig te houden met het verrichten van gebeden, het gedenken van Allah, het verrichten van smeekbeden en het reciteren van de Edele Koran. Dit zodat hij tijdens het vasten verschillende daden van aanbidding verzamelt.

Wanneer een persoon zichzelf traint op het aanbidden van Allah terwijl hij vastende is, zal hij merken dat dit eenvoudig voor hem is. Houdt hij zich daarentegen bezig met lanterfanten en lamlendigheid en verdoet hij zijn tijd met luiheid, dan zal hij merken dat het verrichten van daden van aanbidding, terwijl hij vastend is, zwaar voor hem is.

Mijn advies aan deze persoon is dat hij zijn tijd niet moet verspillen gedurende het vasten. Wees toegewijd en doe je best in het verrichten van aanbiddingen. Alle lof zij Allah die vandaag de dag zaken in het leven heeft geroepen die het vasten voor een persoon vergemakkelijken zoals airco e.d.

 

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymien