Tv kijken tijdens de Ramadan

17073

Vraag:

Verbreekt het bekijken van tv en video’s het vasten in de maand Ramadan?

Antwoord:

Er is niets op tegen om te kijken of te luisteren naar datgene wat toegestaan is en het doet het vasten dan ook niet verbreken. Het is echter niet gewild dat de vastende zijn tijd besteedt aan zaken die hem niet nader tot Allah brengen. De vastende kan zijn tijd beter benutten met profijtvolle zaken zoals het gebed, het reciteren van de koran, het gedenken van Allah etc.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat het kijken en luisteren naar datgene wat verboden is het vasten beïnvloedt en de beloning doet verminderen. De wijsheid achter het vasten is namelijk dat de godsvrucht van een persoon toeneemt, zoals Allah de verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen van jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Allah toont ons wat de wijsheid is achter het vasten, namelijk het verkrijgen van godsvrucht.

Zo zegt de profeet(vrede zij met hem) ook: “Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”

(al-Boekhaari)

Om deze reden beïnvloedt elke zonde die de vastende begaat het vasten. Sommige mensen onthouden zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap, maar vervallen daarnaast wel in zonde. Zo zie je sommige onder hen Soehoer – dat is het eten vlak voor het begin van de ochtendschemering – verrichten en vervolgens door het ochtendgebed heen slapen en zij verrichten deze pas na het opkomen van de zon.

Enkele onder hen slapen tijdens het al-cAsr gebed en verrichten deze vervolgens pas bij het verbreken van het vasten. Je ziet ze dan deze vier gebedseenheden erg snel en haastig tot uitvoer brengen, wat natuurlijk ten koste gaat van het gedenken van Allah.

Onder hen zijn er die leugens verspreiden en roddelen over anderen. Anderen maken zich schuldig aan oplichterij bij het verkopen, bedriegen en verrichten nog vele andere zonden terwijl ze vastende zijn. Er bestaat geen twijfel over het feit dat al deze verboden zaken de beloning van het vasten doen verminderen. Het kan zelfs zo zijn dat de goede en slechte daden aan elkaar gelijk zijn, waardoor de beloning van het vasten je niet meer toekomt.

Mijn advies richting al mijn moslimsbroeders is dan ook dat zij tijdens het vasten waakzaam zijn over datgene wat Allah heeft verboden, ongeacht of het nu woorden of daden betreft. Zij dienen er een gezegende maand van te maken en de maand slechts door te brengen in het gehoorzamen van Allah, de Verhevene.

Ook is deze maand bedoeld om hen een geweldige opvoeding mee te geven. Dit omdat men in deze maand bedreven raakt in het vermijden van de zonden en het nakomen van de verplichtingen.

En Allah is Degene die tot succes leidt.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien