Acupunctuur en vasten

8595
Vraag:
Verbreekt acupunctuur het vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Het gebruik van naalden is een oude Chinese manier om pijn te verminderen en om verschillende ziektes te behandelen door het plaatsen van naalden op verschillende delen van het lichaam.
De acupuncturist plaatst een scherpe naald op een van de honderden specifieke plekken in het lichaam. Het plaatsen van een naald veroorzaakt een scherpe steek, die snel verdwijnt en gevolgd wordt door een prikkelend gevoel van duizeligheid of slaperigheid, of door pijn als de naald op zijn plek blijft.
Acupunctuur wordt gebruikt om pijn te verminderen en om verschillende zaken te behandelen zoals artritis (gewrichtsontsteking), astma, migraine, abces (ettergezwel), oogziektes en bepaalde psychische aandoeningen. De Chinezen gebruiken deze methode nog steeds en sinds eind jaren ‘50 wordt deze traditionele methode gebruikt om pijn te verminderen bij grote operaties waarbij de patiënt wakker blijft, maar slechts lichte pijn of helemaal geen pijn voelt.
(Arabisch wetenschappelijke encyclopedie)
Volgens Aboel-Walied ibn Roeshd zijn de geleerden het er unaniem over eens dat de vastenden zich moeten onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Nu mogen jullie dan (seksuele) omgang met hen (de vrouwen) hebben. En streeft naar wat Allah voor jullie bepaald heeft. En eet en drinkt tot de witte draad (licht van de zonsopkomst) en de zwarte draad (van het duister) voor jullie te onderscheiden is tijdens al-Fadjr (ochtendschemering).”
(Soerat al-Baqarah: 187)
Over bepaalde zaken verschillen zij van mening. Over sommige (zaken) spraken ze niet en over sommige wel. Wat betreft de zaken waar ze niet over spraken, deze gingen over wat de binnenkant van het lichaam bereikt maar niet aan te merken is als voeding. Het bereikt de binnenkant van het lichaam via een andere route dan die van eten en drinken. Het gaat hier om bijvoorbeeld injecties.
Injecties voor medische behandelingen die niet als voeding bedoeld zijn, verbreken het vasten niet. Hierbij maakt het niet uit of dit (injecteren) via de aderen of spieren gebeurt. Injecties die als voeding bedoeld zijn verbreken het vasten wel. Dat is de mening van de meerderheid van de hedendaagse geleerden.
De naalden die bij acupunctuur worden gebruikt zijn niet vergelijkbaar met de naalden voor voedingsdoeleinden. Deze naalden kunnen we niet aanmerken als eten of drinken. Je kunt er geen vloeistof of substantie het lichaam mee binnenleiden. Dit is wel het geval bij normale medische injecties. Bij acupunctuur gaat het om het prikken van bepaalde plekken op het lichaam zonder de bedoeling een bepaalde vloeistof het lichaam binnen te leiden.
Op basis hiervan kunnen we zeggen dat deze (naalden voor acupunctuur) het vasten niet verbreken. Er is niets mis met het gebruiken ervan voor medische behandelingen als bewezen is dat het de patiënt ten goede komt.
En Allah weet beter
Islamqa.com