Bij welke ziekte mag je het vasten verbreken?

92969

Vraag:

Wat is de ziekte die het een vastende toestaat het vasten in de Ramadan te verbreken? Is het toegestaan het vasten bij elke ziekte te verbreken, zelfs als het maar iets kleins is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De meeste geleerden, inclusief de vier imams, zijn van mening dat het voor een zieke persoon niet toegestaan is het vasten in de Ramadan te verbreken, behalve als de ziekte hevig is.

Wat met een hevige ziekte bedoeld wordt, is:

1. De ziekte verergert door het vasten

2. Het herstel vertraagt door het vasten

3. Het vasten veroorzaakt intense ontbering. Ook al maakt het de ziekte niet erger of stelt het herstel niet uit.

4. De geleerden benoemen ook degenen die vrezen ziek te wórden door het vasten.

Ibn Qoedaamah (moge Allah genadig met hem zijn) zegt: “Het soort ziekte die het toestaat het vasten te verbreken is de hevige ziekte die verergerd wordt door het vasten of waarbij gevreesd wordt dat het herstel zal worden vertraagd. Er werd aan Ahmad gevraagd: “Wanneer kan een zieke persoon het vasten verbreken?” Hij antwoordde: “Als hij niet in staat is te vasten.” Er werd gevraagd: “Zoals bij koorts?” Hij vroeg: “Welke ziekte is er erger dan koorts?”

Een gezonde persoon die vreest ziek te worden als hij vast is als een zieke persoon die vreest dat zijn ziekte verergerd. Het is hen beide toegestaan het vasten te verbreken. Dit omdat het een zieke persoon toegestaan is het vasten te verbreken vanwege de angst dat het vasten zijn ziekte kan verergeren en langer zal doen duren. En de vrees dat het vasten ziekte kan veroorzaken is gelijk hieraan.

(al-Moeghnie; boekdeel 4, blz. 403)

An-Nawawie zegt in ‘al-Madjmoeʿ’: “De persoon die niet in staat is te vasten vanwege een ziekte waarvan hij hoopt dat deze weggaat, is niet verplicht te vasten… Dit is van toepassing als hij duidelijk moeilijkheden in het vasten ervaart. Hij is niet onderworpen aan de voorwaarde dat hij een punt moet bereiken waarop hij niet in staat is om te vasten. Bovendien zeggen onze metgezellen: “De toestemming om niet te vasten is onderworpen aan de voorwaarde dat het vasten moeilijk voor hem wordt om te verdragen.”

(al-Madjmoeʿ; boekdeel 6, blz. 261)

Enkele geleerden waren van mening dat het toegestaan is voor elke zieke persoon om het vasten te verbreken en dat het niet noodzakelijk is dat het vasten moeilijkheden veroorzaakt. Dit is een vreemde mening die verworpen is door (de overgrote meerderheid van) de geleerden.

An-Nawawie zegt: “En voor de persoon die lichtjes ziek is en geen duidelijke moeilijkheden ondervindt, is het niet toegestaan het vasten te verbreken. Hierover is er tussen ons geen meningsverschil.”

(al-Madjmoeʿ; boekdeel 6, blz. 261)

Sheikh Ibn ul-ʿOethaymien zei: “Het is een zieke persoon die niet beïnvloed wordt door het vasten, zoals iemand die een lichte verkoudheid, hoofdpijn , lichte kiespijn, etc. heeft niet toegestaan het vasten te verbreken. Ook al hebben sommige geleerden dit toegestaan op basis van het vers (interpretatie van de betekenis):

“En wie ziek is…”

(Soerat al-Baqarah: 185)

Wij zeggen dat de regel die in dit vers wordt genoemd, is verbonden aan een voorwaarde. Namelijk dat het verbreken van het vasten zijn moeilijkheid zal verlichten. Maar als het vasten geen effect op hem heeft, dan is het niet toegestaan voor hem het vasten te verbreken en dient hij gewoon te vasten.”

(ash-Sharh ul-Moemtiʿ; boekdeel 6, blz. 352)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com