Het oordeel volgen van een niet-gelovige arts

11561

Vraag:

Dient men gehoor te geven aan het advies van een niet-gelovige arts wanneer die oordeelt dat iemand het vasten niet aan kan?

Antwoord:

De Islam is een religie van gemak. Als een zieke schade of moeilijkheden ondervindt of hiervoor vreest als hij staand het gebed verricht, dan dient hij het gebed zittend te verrichten. Desondanks zal hij beloond worden zoals een persoon beloond wordt die het gebed staand verricht.

Een arts kan iemand adviseren het gebed niet staand te verrichten, omdat dit schadelijk kan zijn. Een aantal geleerden heeft als voorwaarde gesteld dat zo’n arts betrouwbaar moet zijn, ook al is hij geen moslim. Als deze arts te vertrouwen is, dan dient men te handelen naar zijn aanbeveling.

De geleerden hebben een gebeurtenis als bewijs aangehaald waarin de Profeet (vrede zij met hem) handelde naar de woorden van een niet-gelovige, vanwege diens betrouwbaarheid. Hij (vrede zij met hem) vertrouwde deze polytheïst, genaamd ʿAbdoellaah ibn ʿOerayqid, afkomstig van de stam Banie ad-Diel. Hij stelde hem aan als reisgids tijdens de emigratie.

Hij leidde de reis van Mekka tot aan Medina ondanks dat de situatie op dat moment ontzettend gevaarlijk was om te kunnen vertrouwen op een ongelovige. Qoeraysh was namelijk op zoek naar de Boodschapper van Allah en naar Aboe Bakr. Zij hadden zelfs tweehonderd kamelen als geschenk aangeboden voor degene die hen zou overhandigen. De Boodschapper (vrede zij met hem) stelde deze man als reisgids aan vanwege zijn betrouwbaarheid, ondanks dat hij ongelovig was.

De geleerden hebben op basis hiervan geconcludeerd dat het draait om de mate van betrouwbaarheid. Zij stellen daarom dat het advies van een ongelovige arts aanvaardbaar is, mits hij te vertrouwen is. Wij weten immers dat sommige ongelovige artsen hun baan en vak serieuzer nemen dan sommige moslims dat doen. Zij doen dit alleen niet om dichter tot Allah te komen, noch hopend op de beloningen die te verkrijgen zijn, maar om hun reputatie en eer hoog te houden.

Wanneer een niet-moslim arts die betrouwbaar is en bekend staat om zijn bedrevenheid in zijn werk zegt: “Je zult schade ondervinden wanneer jij het gebed staand verricht, je zult het gebed liggend moeten verrichten”, dan dient men hier zich aan te houden. Dit geldt ook als een betrouwbare arts zegt dat het vasten meer schade zal veroorzaken of het genezingsproces zal vertragen. Men dient dan ook zijn advies op te volgen en gewoon te eten.

Dit is op basis van de bewijzen en motieven de meest correcte uitspraak.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-ʿOethaymien
(ash-Sharh ul-Moemtiʿ , Baab Salaat Ahl ul-Aʿdhaar)