In coma raken tijdens het vasten

3111

Vraag:

Een persoon raakte in coma, terwijl hij vastende was. Is zijn vasten ongeldig geworden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De mening van imam ash-Shaaficie en imam Ahmad is dat als een persoon gedurende de Ramadan in coma raakt, één van de volgende twee scenario’s moet gelden:

1.     De coma duurt de hele dag. Daarmee wordt bedoeld dat hij van vóór zonsopgang tot na zonsondergang bewusteloos is. In dit geval is zijn vasten ongeldig, en moet hij deze dag na de Ramadan inhalen.

Het bewijs dat zijn vasten niet geldig is, is dat het vasten betekent dat men zich onthoudt van zaken die het vasten ongeldig maken, en daar ook de intentie voor heeft. Want Allah, de Verhevene, zegt in de Hadith Qoedsie, die verhaald is door zowel al-Boekhaarie als Moeslim, dat de vastende persoon “…zijn eten, zijn drinken en zijn verlangen opgeeft omwille van Mij (Allah).” Dus de onthouding hiervan is verbonden met de voorafgaande intentie van de vastende persoon. En dit kan niet van toepassing zijn op iemand die in coma ligt.

Het bewijs dat het vasten later ingehaald moet worden, is het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En wie ziek of op reis is, (diegene dient) dan hetzelfde aantal op andere dagen (in te halen)…”

(Soerat al-Baqarah: 185)

2.     Hij is wakker voor een deel van de dag, al is het maar voor een moment. In dit geval is zijn vasten geldig. Ongeacht of hij wakker werd aan het begin van de dag, aan het einde of halverwege de dag.

Imam an-Nawawie zei, toen hij de verschillende opvattingen van de geleerden over dit onderwerp noemde: “De meest correcte opvatting zegt dat dit onderworpen is aan de voorwaarde dat hij wakker is voor een deel van de dag. Met andere woorden, de juistheid van de vastende persoon die buiten bewustzijn is, hangt ervan af of hij wakker is voor een gedeelte van de dag. Het bewijs voor de correctheid van zijn vasten als hij wakker is voor de rest van de dag, is dat hij zich bewust onthoudt van zaken die het vasten verbreken.”

(Haashiyat ibn Qaasim calar-Rawd il-Moeraabac, boekdeel 3, blz. 381)

Dus kort samengevat; het antwoord is dat als iemand bewusteloos is gedurende de hele dag – d.w.z. van de dageraad tot zonsondergang –, dat zijn vasten niet geldig is, en hij dient de gemiste dagen in te halen. Indien hij een gedeelte van de dag wakker was, dan is zijn vasten geldig. Dit is de mening van ash-Shaaficie en Ahmad, en was de mening die de voorkeur genoot bij Sheikh Ibn ul-cOethaymien.

Zie al-Madjmoec (boekdeel 6, blz. 346), al-Moeghnie (boekdeel 4, blz. 344) en ash-Sharh ul-Moemtic (boekdeel 6, blz. 365).

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com