Inhalator tijdens het vasten

25332

Vraag:

Waarom wordt het vasten niet verbroken door het gebruik van een inhalator voor astma?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In een inhalator zit een vloeibaar medicijn dat uit drie onderdelen bestaat: chemische substanties, water en zuurstof. Wanneer men druk uitoefent op de inhalator, dan komt het medicijn uit in de vorm van een spray. Als de patiënt een diepe adem neemt bij het gebruik van de inhalator, dan bereikt deze spray de luchtwegen. Echter, een deel hiervan blijft achter in de keelholte en een heel klein deel kan de slokdarm bereiken.

Sommige hedendaagse geleerden zijn van mening dat het gebruik van de inhalator het vasten vebreekt. Zij geven aan dat de inhoud van de inhalator via de mond de maag kan bereiken, waardoor het vasten wordt verboken. Echter, de meeste hedendaagse geleerden zijn van mening dat het gebruik van de inhalator het vasten niet verbreekt. Dit is de juiste mening. Zij halen hiervoor meerdere zaken aan als bewijs.

Het basisprincipe is dat het vasten geldig blijft. Dit verandert slechts als er bewijs voor is. Dat een gedeelte van de spray uit de inhalator de maag bereikt is iets wat niet zeker is: het zou de maag kunnen bereiken maar misschien ook niet. In principe gaat deze substantie door de luchtwegen. Gegeven deze onzekerheid kunnen we dus niet concluderen dat het (gebruik van de inhalator) het vasten verbreekt.

Als we veronderstellen dat het medicijn daadwerkelijk de maag bereikt, dan is het (je) vergeven. Het maakt het vasten niet ongeldig zoals dat ook niet het geval is bij het spoelen van de mond en het gebruik van de Siwaak. Als de vastende zijn mond spoelt, dan blijft er een gedeelte van het water achter in zijn mond en kan een deel hiervan de maag bereiken (…) Echter, dit gedeelte van het water dat de maag bereikt is heel klein en wordt in de Shariecah door de vingers gezien.

Wat betreft de Siwaak, het bevat een substantie dat oplost in speeksel, de keelholte bereikt en vervolgens de maag. Maar de Islam ziet dit ook door de vingers. Het gaat hier namelijk om een kleine hoeveelheid en het gebeurt niet opzettelijk. Zo is het deel uit de inhalator dat de maag kan bereiken ook klein. Het verbreekt het vasten dus niet, zoals dat ook niet het geval is bij de miswaak.

De sterkte (van de bewijsvoering) van de tweede mening is dus evident. Dit is de mening die verkozen wordt door de geleerden Sheikh Ibn Baaz, Ibn ul-cOethaymien, Ibn Jibreen en de geleerden van al-Ladjnat ud-Daai’mah (Permanente Commissie voor het uitvaardigen van Fataawaa).

Islamqa.com